V tomto prípade pôjde našťastie len o nácvik zásahu, pri ktorom bude asi 20 hasičov a 6 kusov ich techniky likvidovať následky mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky.