Bratislava 4. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)

Urýchľovanie procesov integrácie bez toho, aby boli zvládnuté predchádzajúce, vytvára antiintegračné nálady

Na snímke predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory a predseda SOPK Peter Mihók

Určite nie je v súčasnosti doba na politickú integráciu, na ktorú zďaleka nie sú vytvorené podmienky. Stále je veľa deliacich čiar vo vnútri Únie, napríklad pozícia veľkých a malých krajín, starých a nových krajín, členov eurozóny a ostatných členov, členov schengenského priestoru a iných. Myslí si to predseda Svetovej komorovej federácie Medzinárodnej obchodnej komory a predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók.

Ako povedal pre TASR, vstupuje do toho prvý význačný dezintegračný krok, ktorým je vystúpenie Veľkej Británie z Únie. Navyše, súčasná mimoriadne nízka akceptovateľnosť kľúčových európskych inštitúcií občanmi členských krajín a ich nedôvera voči európskym lídrom by mala byť mementom, ale aj výzvou riešiť súčasné problémy v prospech občanov a členských krajín. Nenastoľovať nové ťažko dosiahnuteľné ciele, ale koncentrovať sa na doriešenie súčasných problémov a najmä vrátiť istoty a dôveru občanom Európskej únie.

Vysoký stupeň byrokracie a bruselskej regulácie, podľa Mihóka, negatívne ovplyvňujú denný život občanov a firiem. Vytvárajú hrádzu medzi členskými krajinami a bruselskými úradníkmi, tlačia firmy k delokalizácii svojich aktivít. Všeobecne je pre firmy len málo pozitívnych ekonomických a finančných signálov, ktoré prichádzajú z bruselskej centrály Európskej únie. Brusel zabudol, že je tu pre členské krajiny, pre občanov a firmy, a nie naopak.

“Keď sa teda zamýšľame nad našou budúcnosťou, treba v prvom rade nájsť odpovede a riešenia nastolených otázok. Cesta určite nie je v dvoj- či viacrýchlostnej Európe. Je to iba ďalší krok k dezintegrácii a v konečnom dôsledku k oslabeniu všetkých členských krajín. Riešenia nie sú ani v päťvariantnej predstave Európskej komisie. Riešenie je v pragmatickom prístupe zavŕšenia tých procesov, ktoré sú rozpracované, ale nedotiahnuté do konca, dôkazom čoho je aj nedôsledné fungovanie mechanizmov vnútorného trhu. Hlavným cieľom však musí byť návrat k dôvere v európsky integračný proces a v jeho schopnosť udržať pozitíva, ktoré sme v priebehu 60 rokov nesporne dosiahli, garantovať bezpečnosť a istoty pre občanov Európskej únie, ochraňovať európske hodnoty a byť vyrovnaným hráčom v globálnej politike a ekonomike,” zdôrazňuje šéf SOPK.