Karikatúra T. Stanislava

 
 
 
Príspevok Mierový plán pre Sýriu zobrazený najskôr Hlavné správy.