Prešov 3. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-Martin Baumann)
 
Rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, ktorá je zodpovedná za vzdelávanie pedagógov a ktorá realizuje vzdelávacie projekty Európskej únie, zorganizuje odborný seminár s cieľom zasvätiť učiteľov do problematiky LGBTI a rodovej identity. Vzdelávací seminár “Sme iní, hovorme o tom nahlas” je určený pre stredoškolských pedagógov. Gender ideológia sa tak cez Ministerstvo školstva potichu dostáva na stredné školy.

Ilustračné foto

Seminár, ktorý sa bude konať tento týždeň v Prešove má tiež “aktualizovať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v oblasti ľudských práv LGBTI ľudí, sexuálnej orientácii a rodovej identity,” uvádza sa v oficiálnej pozvánke.
Predkladaný seminár “Sme iní, hovorme o tom nahla” má ambíciu rozšíriť profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov v tejto oblasti tak, aby ich mohli úspešne aplikovať v školskej praxi.
V programe podujatia sa uvádzajú témy ako: sloboda, ľudské práva, situácia LGBTI osôb v Európe a na Slovensku, antidiskriminačný zákon, podpora zo strany štátu, medzinárodné záväzky SR, nerovnosť a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, homofóbia a transfóbia a iné formy neznášanlivosti.
Prednášať učiteľom tu budú zástupcovia Slovenského národného strediska pre ľudské práva, ktoré je neziskovou organizáciou financovanou a vytvorenou zákonom Národnej rady. “Stredisko pripravuje vzdelávacie aktivity, podieľa sa na informačných kampaniach s cieľom zvyšovania tolerancie spoločnosti.”
Metodicko-pedagogické centrum je rozpočtová organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Prostredníctvom troch regionálnych a šiestich detašovaných pracovísk zabezpečuje kontinuálne vzdelávanie v akreditovaných vzdelávacích programoch a realizuje atestácie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. V súlade s potrebami regionálneho školstva realizuje odborné semináre, konferencie, vykonáva odborno-metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť. Realizuje projekty financované Európskou úniou na národnej a medzinárodnej úrovni.
 
Príspevok Metodicko-pedagogické centrum pretláča LGBT agendu na stredné školy zobrazený najskôr Hlavné správy.