Vranov nad Topľou 19. februára 2020 (TASR/HSP/Foto:TASR-Milan Kapusta)

Prenájom pozemkov pre investora, ktorý plánuje v mestskom priemyselnom parku Ferovo vybudovať výrobné haly, bude tiež súčasťou štvrtkového (20.2.) rokovania mestského zastupiteľstva (MsZ) vo Vranove nad Topľou. Vyplýva to z materiálov zverejnených na internovom sídle vranovskej samosprávy

Na snímke základný kameň priemyselného parku Ferovo vo Vranove nad Topľou

Celková plocha, o ktorej prenájom má spoločnosť Erneo z Rakoviec nad Ondavou (okr. Michalovce) záujem, predstavuje 75.672 metrov štvorcových, predkladaný návrh počíta s cenou nájmu 0,15 eura za jeden meter štvorcový na rok. Na jeho schválenie je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny mestských poslancov, keďže o ňom budú rozhodovať ako o prípade hodnom osobitného zreteľa. Jeho dôvodom je „naplnenie účelu a indikátorov Priemyselného parku Ferovo Vranov nad Topľou, za účelom výstavby výrobných hál, v zmysle jeho podnikateľského zámeru“, uvádza sa v dôvodovej správe k materiálu. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa mestského úradu Eva Fedorňáková, spoločnosť chce v priemyselnom parku vybudovať výrobné priestory, ktoré bude následne ponúkať ďalším súkromným subjektom.

Nájomná zmluva má podľa materiálu trvať desať rokov, Erneo bude mať zároveň predkupné právo na odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta za jedno euro za meter štvorcový. Investor má po schválení nájmu a následnom odobrení výstavby výrobných priestorov zo strany MsZ postaviť do konca roka 2022 vo Ferove výrobné haly na vlastné náklady.

Charakter výroby pre nájomcov výrobných hál bude takisto schvaľovať MsZ, a to na základe kladných stanovísk dotknutých orgánov a organizácií štátnej správy pri posudzovaní vplyvu výroby na životné prostredie. „Z hľadiska ochrany zdravia ľudí bude neprípustné v areáli priemyselného parku umiestňovať prevádzky ťažkého spracovateľského priemyslu, respektíve prevádzky chemického charakteru zaťažujúce životné prostredie,“ špecifikuje dôvodová správa.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj