Nitra 21. novembra 2019 (HSP/Foto: Roman Oravec)

Zastupiteľstvo začne informáciami o plnení uznesení mestského zastupiteľstva v rôznych oblastiach. Následne sa predložia výsledky kontroly o použití mestských dotácií v TJ Stavbár Nitra a VKP–SPU Nitra

Mestské zastupiteľstvo v Nitre čaká dnes rokovací maratón

Poslanci a poslankyne sa plánujú zaoberať aj úverom spred dvoch rokov, nakoľko k 31. októbru 2019 je ešte z celkovej sumy pôžičky nevyčerpaných 1,66 mil. eur. Peniaze zostali aj v úvere z roku 2018, kde je k poslednému októbrovému dňu 1,40 mil. eur. Aby sa peniaze použili, zastupiteľstvo plánuje schváliť rozšírenie oboch úverov o oblasti výstavby a obnovy školských budov a športovísk – a tiež prípravnej a projektovej dokumentácie.

Mestské zastupiteľstvo plánuje rokovať aj o doplnení dodatkov k všeobecne-záväzným nariadeniam o miestnych daniach, dočasnom parkovaní, aj poplatkoch za komunálne a drobné stavebné odpady.

Jedným z bodov novembrového zasadnutia je aj vystúpenie Nitry zo Združenia miest a o obcí SR. Pripravená k prerokovaniu je aj Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova na území mesta Nitry na roky 2019-2022 i návrh plánu zimnej údržby ciest a chodníkov počas tejto zimnej sezóny.

Prichystaný je aj návrh dodatku k rokovaniu výborov mestských častí aj ďalšie, prevažne majetkové body.

Záujemcovia, ktorí nemôžu osobne prísť na rokovanie mestského zastupiteľstva, priamy prenos si môžu sledovať na webe. Pripájame aj link na „live vysielanie,“ ktoré začne od ôsmej hodiny. Kompletný program zasadnutia nájdete tu.

Andrej Jančovič

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj