Banská Bystrica 5. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Revitalizáciu vnútrobloku sídliska Stred v Revúcej pripravila miestna samospráva. Cieľom je zveľadenie spoločného priestoru, vybudovanie priestoru pre odpočinok a relax, obnova verejnej zelene, obnova mobiliáru, rekonštrukcia chodníkov a plôch pre pohybové aktivity. Vyplýva to zo súťažných podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO)

Ilustračné foto

Celková predpokladaná hodnota zákazky je 699 311,90 eura bez dane z pridanej hodnoty. Záujemcovia môžu ponuky posielať do 19. decembra do 10:00, pričom kritériami sú cena, ktorá zaváži na 80 percent a lehota výstavby 20 percent.

V rámci stavebnej obnovy je plánované dobudovanie spevnených plôch, doplnenie lavičiek a košov na odpad, vybudovanie exteriérového fitnes, detského ihriska a multifunkčnej dráhy. Súčasťou bude aj doplnenie svietidiel verejného osvetlenia a náhrada jestvujúcich osvetlení za nové energeticky úspornejšie.

V riešenom území bude zabezpečená obnova zelene formou rekultivácie zatrávnených plôch, zakladaním nových trávnikov výsevom, výsadbou novej stromovej zelene, okrasných živých plotov, trvaliek a tráv. „Návrh rozmiestnenia, ako aj materiálového a technického prevedenia nových prvkov a zostáv detského ihriska a exteriérových fitnes zariadení sú riešené s veľkým dôrazom na bezpečnosť,“ uvádza sa v súťažných podkladoch.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj