Bratislava 5. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Nitra zrušila verejnú súťaž na poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy na desať rokov za predpokladanú cenu takmer 122 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Mesto pritom predpokladalo predĺženie trvania zmluvy o polovicu

Ilustračné foto

„Postup zadávania zákazky bol zrušený z dôvodu, že v predmetnej súťaži bola predložená len jedna ponuka a navrhovaná cena za poskytnutie služby bola vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, čím presiahla finančné možnosti zadávateľa na daný predmet zákazky,“ informovalo mesto v oznámení o výsledku tendra vo Vestníku verejného obstarávania. Súťaž chce zopakovať po prehodnotení svojich potrieb. Jedinú ponuku predložila spoločnosť Arriva Nitra, a. s., podľa zápisnice z otvárania ponúk navrhnutá celková nákladová cena za zákazku mala objem v čistom 201,4 milióna eur.

Arriva v súvislosti so zrušením súťaže na mestskú autobusovú dopravu v Nitre informovala, že rozsah požadovaných služieb a ich špecifikácia neboli v súlade s predpokladanou hodnotou zákazky. „Upozorňovali sme na to opakovane. Žiaľ, nepodarilo sa nám dospieť k vzájomne prijateľnému riešeniu,“ povedal generálny riaditeľ Arriva Nitra Juraj Kusý. Dopravca a mesto sa zhodli, že majú záujem na pokračovaní poskytovania služieb pre cestujúcich.

Spoločnosť prepravila v Nitre a Nitrianskom kraji v tomto roku 35 miliónov cestujúcich. Kým v prímestskej doprave v kraji jazdia modernizované autobusy a ich priemerný vek klesol za posledné tri roky na osem rokov, potrebná modernizácia vozového parku v mestskej autobusovej doprave v Nitre čaká na úspešné ukončenie výberového konania. Vyhlásenie súťaže na mestskú autobusovú dopravu v meste Arriva vnímala a stále vníma ako príležitosť na ďalšie skvalitnenie vozového parku i súvisiacich služieb pre cestujúcich. „Vyšší počet spokojných cestujúcich vo verejnej doprave by znamenal menej áut v uliciach Nitry. To by znamenalo menšiu záťaž na životné prostredie a pre objednávateľa aj nižšie náklady na obnovu už aj tak nadmerne zaťažených ciest a infraštruktúry,“ uviedol Kusý.

Pre rozvoj verejnej osobnej dopravy, a to aj v Nitre a Nitrianskom kraji, podľa dopravcu zostáva jednou z kľúčových podmienok vytvorenie atraktívnych podmienok pre prácu vodiča autobusu. Hoci Arriva investuje do zvyšovania platov zamestnancov priebežne, a už v roku 2018 dosiahla priemerná mesačná mzda vodiča, napríklad v spoločnosti Arriva Nitra, úroveň 1 200 eur, hrozil v lete tohto roka štrajk vodičov. Pokračovanie plynulej prepravy cestujúcich v Nitre a Nitrianskom kraji zabezpečila až dohoda so zástupcami odborov. Na základe nej vzrástla priemerná mesačná mzda vodiča Arriva Nitra na 1 400 eur, pričom celkové mzdové náklady stúpnu o 950-tisíc eur ročne.

„Aj preto sme sa museli obrátiť na objednávateľa so žiadosťou, aby sa na tomto náraste mzdových nákladov podieľal,“ upozornil Kusý. V spolupráci s Nitrianskym krajom hľadala Arriva možnosti, ako sa so situáciou vysporiadať bez dopadu na cestujúcich. Výsledkom vzájomných rokovaní bol vznik spoločnej pracovnej skupiny. „Jej cieľom bolo nájsť riešenie v krátkom čase. Žiaľ, doteraz sa tak nestalo. Naša spoločnosť však nemôže úverovať verejnú dopravu v kraji dlhodobo,“ dodal Kusý. Verí však, že vzájomné prijateľné riešenie existuje a obe strany k nemu pristúpia v prvých mesiacoch budúceho roka.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj