Banská Bystrica 21. mája 2020 (SITA/HSP/Foto:TASR-Branislav Račko)

Brezno hospodárilo v roku 2019 s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 457 864 eur a so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 3 161 320,33 eura. Celkovo tak hospodárenie mesta skončilo v roku 2019 so schodkom rozpočtu vo výške 2 703 456,27 eura, ktorý bol financovaný z prostriedkov úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) vo výške 789 597,59 eura a zvyšok z prostriedkov rezervného fondu. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý v stredu na rokovaní mestského zastupiteľstva schválili poslanci. „V minulom roku sme hospodárili dobre,“ stručne skonštatoval primátor Tomáš Abel

Na snímke primátor mesta Brezno Tomáš Abel

Dlh na jedného Brezňana sa v roku 2019 znížil na 154 eur, pričom rok predtým to bolo 158 eur. „Jedným z dôvodov bolo obsadenie skolaudovanej 24 bytovej jednotky na ulici ŠLN nájomníkmi a splácanie úveru zabezpečené zo zdrojov z nájomného za tieto byty, čo v predchádzajúcom roku nebolo zrealizované,“ konštatuje sa v záverečnom účte s tým, že na druhej strane do úverovej zaťaženosti mesta vstúpil prijatý úver zo ŠFRB na výstavbu Domu seniorov a denného stacionára.

Príspevková organizácia mesta – Technické služby Brezno dosiahla v roku 2019 kladný výsledok hospodárenia tak v hlavnej ako aj podnikateľskej činnosti. Zisk z hlavnej aj podnikateľskej činnosti v celkovej výške 47 377 eur bude podľa správy použitý na tvorbu zákonného rezervného fondu.

Zdroj