Košice 20. apríla 2017 (HSP/Foto:LF UPJŠ)

Študenti Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach organizujú v sobotu 22. apríla 2017 v košickom Auparku druhý ročník podujatia Škola zdravia. Ide o preventívnu akciu pre širokú verejnosť realizovanú v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou zameranú na rôzne oblasti zdravia. Členovia spolku medikov mesta Košice budú v čase od 10. do 17. hodiny v blízkosti potravín Billa oslovovať návštevníkov nákupného centra a informovať ich o témach týkajúcich sa prevencie a zdravej životosprávy.

Na snímke plagát

„Heslom tohtoročnej akcie je slogan ‚Príďte zistiť, čo môžete zlepšiť’ a cieľovou skupinou sú jednotlivci ale aj celé rodinky, ktoré budú v nákupnom centre tráviť voľný čas. Pre záujemcov sme pripravili zaujímavé aktivity zamerané zvlášť na dospelých a deti, ktoré si budú môcť vyskúšať na štyroch stanoviskách venovaných prevencii a zdravej životospráve. Nazvali sme ich Zdravie v číslach, Nemocnica u medvedíka, Prvá pomoc a Antitobacco,“ hovorí študentka piateho ročníka všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach Radka Hrešková.

V prvom stánku „ZDRAVIE V ČÍSLACH“ si okoloidúci budú môcť otestovať svoje zdravie vďaka zisteniu ich krvného tlaku, vyšetreniu glykémie a výšky cholesterolu z kvapky krvi a zistiť podiel tuku, svalovej hmoty a minerálov vo svojom tele, čo naznačí ich celkový zdravotný stav a fyzickú kondíciu. Spoločne s medikmi budú mať možnosť prekonzultovať, ako žiť kvalitnejšie a zdravšie a dozvedia sa o význame prevencie, ktorá je podstatnou časťou zdravotnej starostlivosti a dá sa ňou predchádzať mnohým civilizačným chorobám, ako je napríklad obezita, cukrovka a srdcovo-cievne ochorenia. Stánok „ANTITOBACCO“ zas odhalí hladinu CO a splodín vo vydychovanom vzduchu vyšetrených osôb, ktorým študenti poskytnú informácie o účinkoch nikotínu a rakovine pľúc, pričom fajčiari dostanú možnosť vymeniť cigaretu za jablko ako symbol zmeny k zdravšiemu životnému štýlu. 

„Pre záujemcov budú na ďalšom stanovisku „PRVÁ POMOC“ pripravené ukážky prvej pomoci, pričom im poskytneme im teoretické znalosti a praktické zručnosti pri riešení situácií ohrozujúcich zdravie a život. Je právnou i morálnou povinnosťou každého občana vedieť poskytnúť základnú neodkladnú prvú pomoc, no mnohí ľudia majú z tejto situácie obavy. Aby si vedeli čo v prípade núdze robiť, budú mať možnosť nacvičiť si na trenažéroch a figurínach srdcovo-pľúcne oživovanie a vyskúšať si aj používanie automatického externého defibrilátora, či ozrejmiť si ošetrenie rôznych úrazov,“ vysvetľuje vedúca Klubu verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice Radka Hrešková.

Posledným stanoviskom je „NEMOCNICA U MEDVEDÍKA“, čo je názov dlhoročného projektu medikov organizovaného v materských škôlkach. Ten pomáha škôlkarov  zbavovať sa strachu z lekárov a študentom medicíny zároveň umožňuje trénovať komunikáciu s detským pacientom, získať si jeho dôveru, a tak lepšie a rýchlejšie určiť diagnózu malého pacienta. Nemocnica u medvedíka je projektom Slovenskej asociácie študentov medicíny SloMSA, ktorý sa realizuje v dvoch desiatkach krajín sveta a na Slovensku prebieha v Košiciach a Bratislave. 

„Radi  by sme týmto projektom, ktorý zbavuje deti strachu z bielych plášťov, oslovili deti a ich rodičov v obchodnom centre a priniesli radosť a smiech do detských tvárí. Deti sú postavené do role rodiča plyšového macka, ktorý je pacientom a pomyselnými lekármi sú študenti medicíny.  Deti pri hre navštevujú rôzne nemocničné oddelenia, pričom zisťujú, ako tieto pracoviská fungujú, čo sa v nich s pacientom robí a že sa vlastne nemajú čoho báť. Uvedomia si, že cieľom lekára nie je ubližovať im, ale naopak pomôcť,“ poznamenáva Radka Hrešková, ktorú teší, že budú môcť medici predstaviť tento zaujímavý projekt v rámci sobotňajšej Školy zdravia širokej verejnosti a tiež prispieť k šíreniu významu prevencie a zdravého životného štýlu.

Redakciu informovala RNDr. Jaroslava Oravcová z LF UPJŠ v Košiciach.