Bratislava 11. septembra (SITA/HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)
 
Najvyšší možný vymeriavací základ má na najbližšie dva roky stúpnuť zo 7-násobku na 11-násobok priemernej mzdy na Slovensku.

Na snímke poslanec za Smer-SD Ľubomír Vážny

Maximálny mesačný vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie by mal od začiatku budúceho roka dočasne stúpnuť zo súčasného 7-násobku na 11-násobok priemernej mzdy na Slovensku. Zvýšený najvyšší možný vymeriavací základ by sa mal uplatňovať len v rokoch 2019 a 2020, dokým sa nezavedie ročné zúčtovanie sociálneho poistenia. Najvyšší možný vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov by sa tak v budúcom roku zvýšil z tohtoročných 6 384 eur na 10 494 eur. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o sociálnom poistení, ktorý na rokovanie sociálneho výboru predložil poslanec za Smer-SD Ľubomír Vážny. Sociálny výbor tento pozmeňujúci návrh neschválil, parlament však napriek tomu môže toto opatrenie schváliť.
Ako uviedol poslanec Vážny, týmto pozmeňujúcim návrhom sa “vyplní určitá medzera v príjmoch štátu”. Priznal, že zvýšením maximálneho základu na platenie sociálnych odvodov sa síce výrazne prehĺbi princíp solidarity, avšak výrazne sa potlačí princíp zásluhovosti. “Bola to dohoda v koalícii,” dodal Vážny.
Podpredseda sociálneho výboru Jozef Mihál upozornil na to, že ide o výrazné zvýšenie odvodov na sociálne poistenie, s čím zamestnávatelia určite súhlasiť nebudú. Toto opatrenie podľa neho postihne ľudí, ktorí zarábajú v hrubom viac ako približne 6,5 tisíca eur mesačne. “Po prijatí tohto návrhu ich odvodové zaťaženie bude na úrovni 50 % a viac z ich superhrubej mzdy,” upozornil. Tento krok však podľa Mihála nebude kompenzovaný zvýšením dávok sociálneho poistenia. “Ani najmenšia kompenzácia tu nie je,” zdôraznil. Najlepšie zarábajúci ľudia sa podľa Mihála budú po tomto kroku vyhýbať plateniu odvodov. “Vyháňate ťahúňov nášho štátu preč,” dodal opozičný poslanec.
“Boli urobené prepočty a analýzy na ministerstve financií, bude to mať profit pre štátny rozpočet,” zdôvodnil minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, prečo sa má maximálny vymeriavací základ zvýšiť práve na 11-násobok priemernej mzdy na Slovensku.
Najvyšší možný vymeriavací základ súčasná vládna koalícia naposledy zvýšila od 1. januára minulého roka. Išlo vtedy o zvýšenie z 5-násobku priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov na 7-násobok.
Podľa navrhovanej novely zákona o sociálnom poistení by sa malo od roku 2021 na Slovensku zaviesť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov. Mala by ho vykonávať Sociálna poisťovňa, pričom prvýkrát by sa tak malo stať v roku 2022 za rok 2021. Poistné na sociálne poistenie by sa tak malo od začiatku roka 2021 platiť vo forme preddavkov, ktoré sa v ďalšom roku ročne zúčtujú podľa skutočných príjmov zamestnanca a podnikateľa za predošlý rok. Výnimkou má byť úrazové a garančné poistenie, ktoré sa ročne zúčtovávať nebude.
Sociálna poisťovňa má ročné zúčtovanie každoročne vykonávať do 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa robí ročné zúčtovanie. Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, poisťovňa ročné zúčtovanie odvodov vykoná do 31. októbra daného roka. Ročné zúčtovanie sa má vzťahovať na zamestnanca, povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a na zamestnávateľa. Ročné zúčtovanie sa nemá vzťahovať na štát, ani na dobrovoľne poistené osoby.
Maximálny mesačný vymeriavací základ pri sociálnom poistení by sa mal zrušiť a mal by sa nahradiť maximálnym ročným vymeriavacím základom, ktorý sa bude uplatňovať na zamestnávateľa, zamestnanca a SZČO na platenie preddavkov na poistnom. Pri vykonaní ročného zúčtovania sa pomerne zníži v prípadoch, ak poistenie netrvalo celý kalendárny rok. Platenie preddavkov na poistnom za zamestnanca a zamestnávateľa sa zastaví zaplatením preddavkov na poistnom zo sumy maximálneho ročného vymeriavacieho základu počas kalendárneho roka, v ktorom je zamestnanec povinne poistený.
 
Príspevok Maximálne sociálne odvody sa majú od januára dočasne zvýšiť zobrazený najskôr Hlavné správy.