Marián Tkáč: Chceli sme klásť alternatívne otázky. Matica slovenská na svojom YouTube kanáli uverejnila krátky dokument s názvom Bez 14. marca. Autori z občianskeho združenia Memorialis/Pre pamäť v ňom umelecky stvárnili eventualitu, čo by sa bolo v histórii slovenského národa udialo, keby nebol 14. marec 1939, keby Slovenský snem nevyhlásil samostatnú Slovenskú republiku. Video rozpútalo nevídaný mediálny pohon na jej autorov i Maticu slovenskú. Štvanicu odštartoval postkomunistický denník Pravda.  Napriek faktu, že išlo o nadnesenú interpretáciu historických súvislostí, a nie o vedecký historický dokument boli autori vrátane Matice slovenskej označovaní zo strany takmer všetkých médií za propagátorov extrémizmu, a dokonca fašizmu. Podľa nich je to zjednodušovanie dejín a ich deformácia. K takýmto – mimochodom tiež nevedeckým vyjadreniam – sa pridali historici D. Kováč, S. Mičev či A. Hroboň. Po dvoch dňoch mediálnej tyranie sa ustanovizeň rozhodla dokument zo svojho kanálu TV MATICA stiahnuť. „Matica sa rozhodla stiahnuť video Bez 14. marca a nezdieľať ho na webovej stránke, video nefinancovala,“ informovalo Informačné ústredie Matice slovenskej v Martine. Dôvodom bolo, že pod videoklipom sa na sociálnej sieti rozpútala nenávistná diskusia voči predstaviteľom ustanovizne, ale aj navzájim medzi diskutujúcimi. Hraničili priam s trestnosťou. Obe strany ZA a PROTI videu sa navzájom osočovali, urážali a ponižovali. Matica nechce vytvárať priestor na svojich médiách, kde by sa Slováci navzájom k sebe takto správali. Video z internetu nezmizlo. Neznámy autor ho umiestil na webovej stránke: http://www.mojevideo.sk/video/29ab2/bez_14_marca_1939_(iny_pohlad_na_slovensky_stat).html. Zhliadlo ho už vyše 30 tisíc ľudí. Za pár dní na kanále TV MATICA ich bolo vyše 25 tisíc. Matica slovenská video nešíri.

  • PROTI RADIKÁLIZÁCII

Aj na základe takejto hysterickej reakcie sa predseda MS M. Tkáč rozhodol usporiadať tlačovú konferenciu. Záujem bol nevídaný. Pred novinármi uviedol, že bol posledným redaktorom textu. Podľa neho nešlo o vedecký výstup v rámci Matice. Video vzniklo v sérii populárno-vedeckých osvetových klipov. „Popri reportážnych videách o matičných aktivitách sa pripravujú aj videodokumenty, dotýkajúce sa najrozličnejších zabúdaných či neznámych udalostí a osobností slovenských dejín,“ uviedol predseda Matice slovenskej. Je spracované ako umelecké dielo a ako osvetová vedecko-popularizačná práca. Video malo slovenskej verejnosti poskytnúť iný pohľad na v ňom spomínané udalosti a bránilo radikalizácii spoločnosti, dodal predseda MS. „Iný pohľad sa podľa našej mienky snaží byť objektívny, pretože na jednej strane berie do úvahy utrpenie nevinných Židov a ďalších občanov na Slovensku aj v celej Európe. A na druhej strane berie do úvahy to, že sa vtedajší politici pokúsili zabrániť rozdeleniu Slovenska medzi susedné mocnosti, čo reálne hrozilo,“ uviedol ďalej Tkáč. Podľa TASR, zdôraznil, že ak má mať Matica slovenská zmysel, tak v tom, aby nebola stranícka. „A urobiť takúto vec je vyjadrovať sa k témam, ktoré sú živé a ktoré sú niekedy zbytočne potláčané. Nechceli sme oslavovať, čo sa oslavovať nedá. Chceli sme len klásť alternatívne otázky, čo by bolo, keby bolo inak. Toto nie je historický dokument. Toto je, nazvime to, filmový fejtón,“ dodal predseda Matice slovenskej. Vedecký tajomník Matice slovenskej Peter Cabadaj poukázal na fakt, že v ostatných rokoch rezonuje vo svete takzvaný fenomén alternatívnej histórie. „Vznikajú monografie, filmy, ktoré sa zamýšľajú nad tým, čo by bolo, keby… Čo by bolo, keby Hitler vyhral vojnu. A vzniklo o tom množstvo dokumentov aj kníh. Nikto tieto výstupy nespochybňuje. Pretože je to pohľad autonómnych tvorcov, čo by bolo, keby… Tento film tiež ponúka istú alternatívu, istý alternatívny pohľad. A záleží na recipientovi, čo si z toho vyberie. Každá diskusia je dobrá. Každý príspevok, aj polemický, má svoju hodnotu, svoju úroveň. Ide iba o to, ako sa na to pozeráme a čo si chceme z toho príspevku pre seba vyhodnotiť. A toto na Slovensku vyhodnocovať nevieme,“ podotkol P. Cabadaj.

  • MINISTERSTVO KRITICKY

Dokument kritizovalo aj ministerstvo kultúry, ktoré financuje Maticu na základe zákona a prostredníctvom ročnej účelovej dotácie na úrovni 1,5 milióna eura.  „Nevhodne relativizuje zodpovednosť Slovenského štátu za osud slovenských Židov a rovnako nevhodne až absurdne navodzuje dojem, že SNP by vlastne nebolo, ak by nevznikol Slovenský štát,“ zhodnotil hovorca rezortu Jozef Bednár s tým, že Matica slovenská je podľa osobitného zákona nezávislá ustanovizeň, ktorá plne zodpovedá za svoju činnosť. Dodal, že uvedené video nebolo financované zo štátnej dotácie.

Iste možno polemizovať o vhodnosti niektorých vetných konštrukcií uvedeného textu dokumentu. Ale aby Matica a matičiari boli kvôli tomu terčmi nevyberaných útokov na sociálnych sieťach a osočovaniu zo strany médií je v rozpore s akýmikoľvek demokratickými princípmi štátu a priamym útokom na slobodu slova. Pomyselnú korunku na celej kauze zaklincoval však špeciálny prokurátor, ktorý uviedol, že bude video preverovať, či nebol spáchaný trestný čin z nového súdka „extrémistických“.

Pavol JAVORSKÝ – Kresba: Andrej MIŠANEK