Štúrovo 14. marca 2017 (HSP/napalete.sk/Foto:TASR-Daniel Veselský,Screenshot napalete))

Miestny odbor Matice slovenskej v Štúrove vydal verejné vyhlásenie, ku ktorému sa pripojilo ďalších 21 miestnych odborov Matice z rôznych kútov Slovenska a občianske združenia Slovenské hnutie obrody a Podunajská národná kultúra

Protestujú v ňom proti nezákonnej dvojjazyčnosti na zvrchovanom území Slovenskej republiky.

Ilustračné foto

Zneužívanie voličov maďarskej národnosti

Matičiari v ňom tvrdia, že maďarská menšina sa nariadením vlády o osadení ďalších dvojjazyčných tabúľ na území Slovenska posunula o krok bližšie k svojmu cieľu – vytúženej autonómii. Dvojjazyčné názvy by mali pribudnúť na železničných staniciach miest a obcí, kde tvoria príslušníci národnostných menšín najmenej 20 percent obyvateľstva. „Podľa názorov viacerých odborníkov je spomenuté nariadenie v rozpore so zákonom o používaní menšinových jazykov, je neplatné a v praxi nevykonateľné,” konštatuje sa vo vyhlásení.

MAĎARSKÍ MENŠINOVÍ PREDSTAVITELIA NEMÔŽU ŽIADAŤ DVOJJAZYČNOSŤ V OBCIACH, NESPĹŇAJÚCICH ZÁKONNÚ PERCENTUÁLNU HRANICU NA POUŽÍVANIE MENŠINOVÉHO JAZYKA

“Ide najmä o  Senec (11,1 percenta maďarskej menšiny), Šaľu (14,2 percenta maďarskej menšiny), Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda (18,5 percenta maďarskej menšiny), Veľkú Idu, okres Košice – okolie (9,9 percenta maďarskej menšiny), Malú Tŕňu, okres Trebišov (6,2 percenta maďarskej menšiny), spolu o ďalších viac ako 30 obcí,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Matičiari: Maďarské tabule na staniciach sú protizákonné, nech o nich rozhodne Ústavný súd!

Matičiari upozorňujú, že Slováci na slovenskom juhu sú pobúrení takouto aroganciou menšinových politikov Mostu-Híd voči Slovákom a Slovenskej republike, odporom k slovenskému jazyku ako štátnemu jazyku pre všetkých občanov Slovenska:

„Svojich voličov zneužívajú na vlastné provokačné politické ciele, v ktorých ide v konečnom dôsledku vždy o to isté – o autonómiu, teda tzv. samosprávu v južných oblastiach suverénneho a zvrchovaného územia Slovenskej republiky. Tieto ciele už neraz identifikovali naši historici a máme o tom vlastnú historickú pamäť.

Príslušníkom maďarskej menšiny záleží na životne dôležitejších veciach, ako sú dvojjazyčné tabule, v mnohých obciach neprejavujú záujem o používanie maďarského jazyka v úradnom a verejnom styku.“

Obecné samosprávy s väčšinovým zastúpením poslancov za maďarské strany (môže ísť až o 40 percent samospráv zo všetkých šestnástich jazykovo zmiešaných okresov na juhu) už teraz podľa matičiarov autonómne rozhodujú o jednostrannom etnickom smerovaní obcí a škôl s výučbou v štátnom jazyku, o budúcnosti detí slovenskej národnosti a o miestnej kultúre.

Pokrytecká politika Mostu-Híd vedie do slepej uličky

Ako sa píše vo vyhlásení, ministerstvo kultúry dostáva množstvo sťažností na nepoužívanie štátneho jazyka v obecných samosprávach. Podľa aktuálnej správy o používaní menšinových jazykov takmer 90 percent zamestnancov miestnych či mestských úradov na juhu SR ovláda maďarský jazyk.

Matičiari si myslia, že pokrytecká a nenávistná politika Mostu-Híd pod vedením Bélu Bugára neprispieva k porozumeniu Slovákov a Maďarov na slovenskom juhu Foto: TASR

Ak sa tam teda Slováci chcú zamestnať, musia sa povinne naučiť menšinový jazyk. „A to je už jednoznačná diskriminácia,“ upozorňujú matičiari a pripomínajú, že slovenčina ako štátny jazyk a slovenská kultúra majú byť podľa strategických vládnych a rezortných dokumentov oblasťou, ktorá spája, zjednocuje a zrovnoprávňuje všetkých občanov Slovenskej republiky.

Slováci v Maďarsku by boli pritom vďační za dvojjazyčnosť na železničných staniciach v Maďarsku, no nemajú ich ani na cestných dopravných označeniach označujúcich koniec obce, píšu autori vyhlásenia a otvorene dodávajú, že „nenávistná a pokrytecká politika strany Most-Híd vedie do slepej uličky, rozdeľuje a rozsieva hádky medzi všetkých obyvateľov nielen slovenského juhu“.

Zároveň podľa nich robí z maďarských spoluobčanov menejcenných občanov SR. Nevyhnutnosť ovládania štátneho jazyka si najlepšie uvedomujú tí rodičia maďarskej národnosti, ktorí svoje deti umiestňujú do škôl so slovenským vyučovacím jazykom. A to aj napriek vymyslenej propagande o silnej asimilácii maďarskej menšiny na našom území a vysokej finančnej podpore maďarských fondov.

SIGNATÁRI VYHLÁSENIA VYZÝVAJÚ VLÁDNU REPREZENTÁCIU A POSLANCOV NR SR NA PODANIE NÁVRHU NA PRESKÚMANIE NARIADENIA VLÁDY O ZOZNAME OBCÍ NA ÚSTAVNÝ SÚD SR, ABY TEN ROZHODOL O JEHO ZÁKONNOSTI.

Vládu a parlament žiadajú o pozastavenie výkonu príslušnej legislatívy a neodkladnú obnovu kompetencií štátu na slovenskom juhu. „Podľa stále aktuálnych dokumentov ministerstva kultúry SR si vláda SR zvolila usmerňovanie jazykovej politiky, ktorá nesmie byť na úkor štátneho jazyka a s týmto názorom súhlasí podľa prieskumu až 93 percent obyvateľov. Žiadame o naplnenie aj tejto strategickej jazykovej politiky Slovenskej republiky,“ uzatvárajú matičiari.

Článok pôvodne vyšiel na stránke napalete.sk