Bratislava 22. marca 2019 (HSP/Foto:Matica slovenská)
 
V reakcii na otázky matičiarov z celého Slovenska o prezidentských voľbách neprislúcha Matici slovenskej komentovať predvolebnú kampaň, ale jednoznačne sa musí postaviť proti šíreniu nenávisti voči národne cítiacim Slovákom a Slovenkám na internete

Znepokojujú nás najmä výzvy niektorých ľudí na internete na povolebné fyzické útoky na národne orientovaných Slovákov a Slovenky. O to viac, že sa tak preukázateľne vyjadrujú aj mladí ľudia. To je v slobodnej, demokratickej spoločnosti neakceptovateľné a Matica slovenská má prirodzenú povinnosť vyzvať verejnosť na upokojenie vášní. Dostatočným poučením sú pre nás dejiny v období totalitných režimoch. Nedovoľme, aby pod vplyvom emócií a nenávisti vznikol na Slovensku priestor pre nedemokratické praktiky.
 

 
Vyjadriť svoj názor má právo každý občan Slovenskej republiky, väčšina aj prostredníctvom volieb. Matica slovenská ako nadstranícka národná a kultúrna ustanovizeň slovenského národa povzbudzuje svojich členov i všetkých Slovákov a Slovenky, ktorí majú úprimne radi svoj národ a svoju vlasť, aby slušne a kultivovane vyjadrili svoj názor cez občiansko-demokratické práva, ako je aj ťažko vybojované právo slobodne voliť. Veci verejné sa týkajú nás všetkých.
Uvedomujeme si súčasnú spoluzodpovednosť Matice slovenskej za šírenie národnej hrdosti, osvety, kultúry a dejín, aby sme z našich detí vychovávali dobrých a spravodlivých ľudí, ktorí sa s láskou k vlastnému národu a vlasti postavia za Slovensko. A tá láska sa začína práve v rodine. Veď aj vďaka našim rodičom a starým rodičom dnes môžeme voliť hlavu sebavedomej Slovenskej republiky, ktorá už 26-ty rok píše svoj príbeh.
Aj posledné udalosti nás presvedčili o tom, že prezident Slovenskej republiky má byť obraňujúcim hlasom všetkých Slovákov a Sloveniek bez rozdielu, či už ide o deti, mládež, strednú a staršiu generáciu i slabšie skupiny obyvateľstva. Má srdcom i rozumom chápať ľudské hodnoty, kresťanské a národné tradície, ktoré sú slovenskému národu blízke a s ktorými sa stáročia formoval. Má to byť človek, ktorý svojou prirodzenou autoritou, životným príkladom a dlhodobými skúsenosťami dokáže byť garantom spoločenského mieru medzi ľuďmi rôzneho pôvodu, názorov a presvedčení.
Veronika Matušková, hovorkyňa Matice slovenskej
 
Príspevok Matica slovenská sa stavia proti šíreniu nenávisti voči národne cítiacim Slovákom a Slovenkám na internete zobrazený najskôr Hlavné správy.