Slovensko 8. marca 2017 (HSP/Foto: FB)

Polícia vypočula aktivistu Mareka Baláža, ktorý na portáli YouTube publikoval viacero videí, v ktorých sa venuje téme náboženstva. Podľa jeho slov išlo o príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Na snímke Marek Baláž

Uviedol nám, že spôsob polície pri vypočúvaní bol atipický. „Prizvali ma ako svedka pravdepodobného spáchania trestného činu, kde nimi predpokladaný páchateľ má totožné meno ako ja. Takže vlastne ma prizvali, aby som svedčil sám proti sebe,“ vysvetlil.

„Je úplne jasné z právneho hľadiska, že ma nemohli obžalovať zo spáchania trestného činu,“ uviedol a zároveň ozrejmil prečo to policajti nemohli urobiť. Podľa jeho slov on a rovnako aj odborníci na danú problematiku, vrátane právnikov, sa totiž zaoberajú duchovným stavom vecí, čiže duchovnými vecami ohľadne náboženstiev, čiže nielen judaizmom, kresťanstvom a islamom.

Samotné vypočúvanie sa nakoniec uskutočnilo na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Handlovej. Policajti ho najskôr kontaktovali telefonicky, zastihli ho v Českej republike. Informovali ho, že bude musieť vypovedať v súvislosti so spáchaním trestného činu. V tejto veci sa mal dostaviť do Trenčína. „Ja som to odmietol, pretože zo zdravotných dôvodov nemôžem a hlavne chcem, aby postupovali podľa zákona. Čiže keď chcú, aby som vypovedal ako obžalovaný z trestného činu, tak potom si žiadam, aby mi poslali predvolanku na výpoveď, alebo prišli, zaistili, zadržali, predviedli. Tak ako im to ukladá zákon.“

Následne o postupe polície Baláž informoval na sociálnej sieti. Policajti ho potom kontaktovali až takmer po viac ako týždni, dňa 1. marca.

Problematické videá

V jednom z videí aktivista Baláž menuje konkrétny národ – Židov – a v súvislosti s nimi vplyv judaizmu na vývoj ľudskej spoločnosti. „Odborníci museli zaujať k tomuto stanovisko a nemohli preukázať spáchanie trestného činu, lebo ja všade hovorím, že všetko násilie je spôsobené náboženským vymývaním mozgov z dlhodobého hľadiska. Hovorím to v oblasti duchovnej ako aj v oblasti fyzického reálneho života a v rámci toho aj vývoja ľudskej spoločnosti podľa toho ako tie udalosti prebiehali od tej doby minulej až do súčasnosti.“

Podľa jeho slov ho teda nemohli na základe jeho vyjadrení obviniť hneď, a preto ho prizvali ako svedka, aby sa presvedčili, či je to skutočne on, kto tie videá robí. „A teraz urobia analýzu podľa mojej výpovede, a potom očakávam, že podajú žalobu za spáchanie onoho trestného činu,“ vysvetlil a dodal, že vzhľadom na novoprijatý zákon týkajúci sa extrémizmu môže byť v jeho prípade uvedených viacero trestných činov.

Pátranie po pôvode Rómov

Aktivista Baláž nám tiež ozrejmil, prečo sa vo svojich videách zaoberá práve náboženskou tematikou. Uviedol, že témou náboženstva sa zaoberá už viac ako 40 rokov. „Nie z toho dôvodu, aby som dokazoval vývoj ľudskej spoločnosti v oblasti spoločenského a politického riadenia, ale pátram som po pôvode Rómov. To ma zaujímalo a zaujíma ako prvotina.“

Vzhľadom na získane informácie aktuálne popisuje politický stav z hľadiska minulosti a pôsobenia až do súčasnosti. Upozornil však, že vo svojich videách vôbec nevyzýva k násiliu. „Naopak, doslova citujem Nový zákon a slová Ježiša Krista, ktorý nikde nehovorí o násilí, ale hovorí o zmene myslenia, o zmene konania v hodnotách lásky, pravdy, práva, slobody… Toto je obsah mojich videí.“

„Žijem v reálnom svete a vidím ako reagujú ľudia nevedomí, a pokladajú demokraciu za niečo, čo je najspravodlivejšie v rámci spoločenského systému riadenia ľudí, tak ich upozorňujem na to, že je to výplod zla. To je obsah týchto videí,“ vysvetlil opätovne.

Hitler a ďalší vrahovia

Baláž tiež ozrejmil, že policajti si stiahli všetky jeho videa, ale zamerali sa najmä na jedno, v ktorom hovorí, „ako Cigán odhaľuje 10 tisíc rokov staré pravdy. A potom všetky ostatné videa priložili k tomu. A blogy a statusy na internetovej sieti. Statusy reagujú na ľudí, ktorých poznám fyzicky, osobne, s ktorými sa stretávam, ako je napríklad Magát, ktorý sa zaoberá špecificky priebehom druhej svetovej vojny, analýzou osoby Hitlera.“

Podľa Baláža Magát neglorifikuje Hitlera. „Ja hovorím verejne, že je to vrah, ale zároveň aj potvrdzujem, že väčší vrahovia sú tí, ktorí doteraz ešte žijú, od sveta požívajú veľkej úcty, aj o tých najvyšších štátnych politikov a činiteľov,“ dodal. Ako príklad uviedol Rothschildovcov a potomkov židovského národa – sionistov, ktorí realizujú tretiu svetovú vojnu. Baláž vníma, že už dva roky sa nachádzame vo svetovej vojne, ktorá však neprebieha tak, ako boli ľudia doteraz zvyknutí.

Keď ma obvinia, tak len z toho, že niečo sami vyfabrikujú…

Aktivista Baláž si za svojimi slovami pevne stojí. „Ak mi ktokoľvek dokáže, že som spáchal trestný čin, ublížil niekomu na zdraví, na majetku alebo nabádal na nenávisť, na zabíjanie, tak potom si zaslúžim trest smrti. A ja ho pokojne prijmem,“ vysvetlil.

Ozrejmil tiež, že ani jeden z vyšetrovateľov nebol schopný konkrétne povedať, že za čo by mohol byť trestne stíhaný, keďže zatiaľ je podľa jeho slov iba svedok proti sebe samému. „Keď ma obvinia, tak len z toho, že niečo sami vyfabrikujú, v súvislosti, že som antisionista, že som extrémista. Proste niečo na túto tému vyfabrikujú a z toho ma môžu obviniť,“ ozrejmil v závere.

Jedno z najsledovanejších videí Mareka Baláža: