Bratislava 14.decembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Jana Vodnáková)
 
V stredu došlo k dohode Únie autodopravcov Slovenska (UNAS) a Ústredného automotoklubu Slovenskej republiky (ÚAMK) s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Začne brať ministerstvo konečne profesné organizácie vážne a začne aj reálne konať, aby sa podmienky na podnikanie priblížili tým v susedných krajinách?

Ilustračné foto

Únia autodopravcov žiada vytvorenie takých podmienok pre autodopravcov, ktoré budú porovnateľné s podmienkami v ostatných štátoch V4. Ide najmä o daňové, odvodové, poplatkové a iné administratívno-technické zaťaženie, ktoré je dnes oveľa vyššie než v okolitých krajinách. Aktivity UNAS podporuje aj Ústredný automotoklub SR, ktorému záleží na zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky, prevencii nehodovosti a zlepšení bezpečnosti cestnej premávky.
Úsilie oboch organizácií konečne našlo odozvu aj vo vedení rezortu, keď ministerstvo zastúpené štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy a výstavby Ladislavou Cengelovou podpísalo s nimi memorandum o spolupráci v otázkach nákladnej automobilovej dopravy, hromadnej cestnej prepravy osôb, ako aj prevencie bezpečnosti cestnej premávky v nákladnej a osobnej doprave, vrátane prepravy osôb s prihliadnutím na rozvoj a podporu mototuristiky.
Účasť v komunikácii s ministerstvom bola ponúknutá aj združeniu cestných dopravcov Česmad Slovakia, ktorý však návrh memoranda odmietol. Ale aj členovia tohto združenia sa pred niekoľkými dňami zišli na plenárnom zhromaždení, a tiež sa kriticky vyjadrili o nastavení podnikateľského prostredia v cestnej doprave na Slovensku, ktoré považujú za natoľko diskriminujúce, že mnohí dopravcovia prehodnocujú svoje ďalšie pôsobenie na území SR a presúvajú svoje firmy do susedných štátov.
Dopravcovia sa sťažujú najmä na jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v celej EÚ, druhú najvyššiu sadzbu dane z motorových vozidiel v EÚ, negatívne dôsledky zdaňovania vreckového pri zahraničných pracovných cestách u mobilných zamestnancov, ale tiež na akútny nedostatok vodičov, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami do zahraničia a s tým súvisiaci problém s vysokou administratívnou záťažou pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín mimo EÚ. Za problém dopravcovia považujú aj to, že len veľmi malá časť vybraných financií sa vracia späť do infraštruktúry na opravu ciest druhej a tretej triedy, ktoré sú financované z vyšších územných celkov, nehovoriac o cestách prvej triedy a diaľniciach. UNAS navrhuje inšpirovať sa Nemeckom, kde sa vracia až 70 % peňazí do infraštruktúry.
Ministerstvo dopravy a výstavby má podľa memoranda záujem na korektnej spolupráci s UNAS a ÚAMK, pričom berie do úvahy ich oprávnené požiadavky na zmenu legislatívneho rámca upravujúceho rôzne aspekty podnikania pri preprave tovarov a pôsobenia v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Budú však mať tieto deklarácie aj praktický dopad na každodenný život autodopravcov v tvrdej medzinárodnej konkurencii a podnikateľskom prostredí plnom zbytočnej legislatívy, nezmyselných daní a nespravodlivých poplatkov? Bude mať aj Ministerstvo financií konečne trochu pochopenia pre tých, ktorí každý deň vyrážajú na cesty, aby sa živili svojím ťažkým a poctivým remeslom? Zatiaľ to tak nevyzerá: skôr sa zdá, že aj v roku 2019 bude byrokratická a finančná záťaž dopravcov, a nepriamo teda aj tých, ktorí využívajú ich služby, čiže nás všetkých, opäť rásť…
Ivan Lehotský
 
Príspevok Malé víťazstvo autodopravcov, ministerstvo podpísalo memorandum. Budú mať konečne rovnaké podmienky ako v susedných krajinách? zobrazený najskôr Hlavné správy.