Budapešť 15. marca 2017 (HSP/breitbart.com/Foto:TASR/AP)

Maďarský minister zahraničných vecí vyhlásil, že Európa ignoruje svoje kresťanské korene, čím sama seba ohrozuje, a tento nedostatok identity sťažuje aj pochopenie a rešpektovanie iných tradícií

V exkluzívnom interview, ktoré minister zahraničných vecí Maďarska Péter Szijjártó poskytol portálu Breitbart News, sa nerozpakoval označiť za príčinu európskej krízy hodnôt skutočnosť, že Európa odmieta prijať svoju vlastnú históriu.

Na snímke minister zahraničných vecí Maďarskej republiky Péter Szijjártó

„Zatiaľ čo všetci veľmi pokrytecky rozprávajú o tolerancii a akceptovaní iných“, povedal Szijjártó, „my si musíme klásť otázku, ako môžeme rešpektovať náboženstvo, tradície a históriu iných, ak nerešpektujeme svoju vlastnú.“

„To znamená, že ak nerešpektujete vlastnú kultúru, tradície a náboženstvo, nebudete schopní rešpektovať ani kultúru, tradície a náboženstvo iných. Prinajmenšom tak to chápeme“, vyhlásil.

Maďarský minister zahraničných vecí navštívil Taliansko, kde dohliadal na rekonštrukciu farského kostola v meste Tolentino, ktorý bol značne poškodený pri zemetrasení v októbri minulého roku.

Keďže prímas rímskokatolíckej cirkvi Andrea Carradori vedel o tom, že maďarská vláda sa usiluje o znovuobjavenie a ochranu kresťanských koreňov Európy, písomne požiadal maďarského premiéra Viktora Orbána o pomoc, a dostal priaznivú odpoveď. Maďarská vláda poskytla 480 000 eur na obnovu kostola Najsvätejšieho srdca a sv. Benedikta v Tolentine.

Na jeseň minulého roka Maďarsko, ako prvá krajina na svete, zriadilo ministerstvo, ktoré sa zaoberá riešením problémov prenasledovaných kresťanov na Blízkom východe a v Európe.

Kresťanstvo je najviac prenasledovaným náboženstvom na svete, povedal Szijjártó portálu Breitbart. Štyria z piatich ľudí zabitých pre svoju vieru sú kresťania, avšak z nejakého dôvodu tento fakt ešte nebol celkom pochopený a problém sa nerieši, dodal.

Podľa Szijjártových slov maďarská vláda venovala 5 miliónov eur na pomoc prenasledovaným kresťanom na Blízkom východe. Skutočne nechápeme, prečo sa nehovorí o osude ľudí z kresťanských komunít na Blízkom východe, ktorí trpia prenasledovaním, diskrimináciou, a ktorých životy sú v ohrození.

Szijjártó ďalej vyhlásil: Nepáči sa nám politika vysťahovávania týchto ľudí z ich vlasti, pretože tým na Blízkom východe zanikajú kresťanské komunity. Maďarsko sa teda rozhodlo poskytnúť finančnú pomoc miestnym komunitám prenasledovaných kresťanov.

Poskytli sme 1 milión eur sýrskej katolíckej cirkvi a ďalší milión eur sýrskej ortodoxnej cirkvi. V Iraku sme zrekonštruovali domy 200 kresťanským rodinám, aby sa mohli vrátiť do vlasti. Ďalších takmer pol milióna eur sme vynaložili na opravu nemocnice v Erbile.

Okrem toho sme sa rozhodli zrekonštruovať kresťanské chrámy v Libanone. Týmto komunitám chceme pomôcť takým spôsobom, aby mohli zostať vo svojej vlasti.

Naopak, o veľkej časti Európy Szijjártó vyhlásil, že prepadla nezdravej forme sekularizmu, a je v rozpakoch, pokiaľ ide o kresťanskú vieru.

Mnohé európske národy sa snažia byť kozmopolitné a vnímajú kresťanstvo ako spiatočnícke, nemoderné a zastarané, povedal. My však zastávame opačný názor.

Kresťanstvo je pred budúcnosť Maďarska a Európy kľúčové, pretože žiadny národ ani celý kontinent nemôže byť úspešný bez návratu ku svojim kresťanským koreňom. Sú to hodnoty, na ktorých bola založená celá európska integrácia.

Z historického pohľadu bola európska integrácia najúspešnejšia vtedy, keď bola založená na skutočných demokratických hodnotách a na kresťanskodemokratickej politike, vyhlásil Szijjártó.

Ďalej povedal: Myslím si, že keď sa vzďaľujeme od svojich kresťanských koreňov, v ktorých je naša civilizácia ukotvená, strácame pôdu pod nohami, a keď strácame pôdu pod nohami, strácame aj nádej na lepšiu budúcnosť.

Szijjártó ďalej povedal, že jeho krajina je znepokojená pokryteckým prístupom západného sveta k náboženskému prenasledovaniu.

V deklaráciách, dohodách a rozhodnutiach na európskej či globálnej úrovni nájdeme výraz ochrana kresťanských komunít len ťažko. Nájdeme tam zmienku o ochrane náboženských menšín, ale prečo nikde nie je ani zmienka o kresťanoch ako príslušníkoch najviac prenasledovaného náboženstva na svete?, spýtal sa.

Vidíme veľmi znepokojivé signály, že kresťanofóbia sa stáva poslednou akceptovanou formou diskriminácie. Považujeme to za úplne, úplne neakceptovateľné.

Dušan Volentič