Bratislava 19. septembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Radovan Stoklasa)
 
Rok 1848 bol aj v našich dejinách slávnym rokom. Keď slovenský dobrovoľnícky zbor počítajúci asi päťsto hláv prekročil moravsko-slovenské hranice, devätnásteho septembra 1848 – teda pred 170 rokmi – vyhlásil Ľudovít Štúr na Myjave v mene Slovenskej národnej rady slovenskú nezávislosť:

Portrét Ľudovíta Štúra

„My v tomto slávnom okamžení sa za neodvislých od Maďarov vyhlasujeme, všetku poslušnosť maďarskému národu, jeho vláde vypovedáme! – My povstávame proti ministerstvu maďarskiemu. Maďari, použijúc vzbúr europejských, oborili sa na nášho spoločného kráľa a násilne vymohli od neho vládu maďarskú, to tak rečenô ministerstvo. Bolo nám predtým zle, ale pod ministerstvom maďarským stalo sa nám tisíc ráz horšie“.
Toto prvé vyhlásenie slovenskej nezávislosti by sa zaiste zaslúžilo pripomenutie ako „Deň nezávislosti“ v našom kalendári. Zatiaľ je tento pamätný deň „Dňom založenia Slovenskej národnej rady“. Tá však bola založená o dva-tri dni skôr v jednej viedenskej krčmičke. Na počesť vyhlasovateľa nezávislosti Ľudovíta Štúra uverejňujeme toto krátke video.

 
Príspevok Ľudovít Štúr vyhlásil slovenskú nezávislosť pred 170 rokmi zobrazený najskôr Hlavné správy.