Ľudia berú do úvahy skôr ústne podanie témy ako písomné, tvrdí štúdia

Nedávny dotazník ukázal, že ľudia pokojnejšie prijímajú argumenty, ktoré počuli v ústnom podaní než tie, ktoré si prečítali, píše magazín Psycholgical Science
Ilustračné foto

Vedci urobili experiment, ktorého sa zúčastnilo viac než 300 ľudí. Skúseným ľuďom dali počuť alebo prečítať rôzne rozhovory: o politike, potratoch, muzike a pod. Následne ich požiadali, aby ohodnotili, nakoľko bol autor schopný argumentovať svoj pohľad na vec.

Ukázalo sa, že počas ústneho rozhovoru sú oponenti schopní lepšie načúvať názorom, než keď beseda prebieha písomne. Účastníci experimentu viac súhlasili či aspoň povedali, že ide o cenný názor, keď prebiehal rozhovor ústne. Tá istá informácia v písomnej forme vyvolávala negatívnu reakciu.
Vedúca výskumu Julianna Shrederová z Berkeley prehlásila, že je to spojené s tým, že na nevedomej úrovni si neasociujeme napísané s autorom, presnejšie povedané, s jeho ľudskou podstatou. Preto sa diskusia na sociálnych sieťach tak rýchlo zvrtáva v to, čo bývá označované za “sväté vojny”.

Keď svojho oponenta nevidíme, máme sklony hodnotiť jeho intelekt omnoho horšie ako počas osobného rozhovoru. K všetkému ešte tí, ktorí vedú spor, nemajú dostatok informácií, ktoré ľudia obvykle získavajú neverbálnou komunikáciou, aby bolo možné dobre pochopiť, čo mal ten druhý na mysli.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)