Kauzu odštartoval článok v denníku Plus JEDEN DEŇ z októbra 2015. Olympionik v ňom kriticky opísal okolnosti, za ktorých opúšťal nitriansky klub, ako situáciu po zákaze vstupu na atletický štadión. Zástupcovia TJ Stavbár Nitra sa možnosti na reakciu v našich novinách zriekli. Atléta neskôr zažalovali pre poškodzovanie dobrého mena a žiadali verejné ospravedlnenie.

Uskutočnili sa dve súdne pojednávania, ďalšie bolo v pláne 28. februára tohto roka. Už nebude, ani žiadne ďalšie. „Zástupca žalobcu TJ Stavbár Nitra Ing. Tibor Danáč a Marcel Lomnický na spoločnom rokovaní sporovú vec vedenú na Okresnom súde Nitra uzavreli mimosúdnou dohodou a viac sa k danej téme nebudú vyjadrovať,“ píše sa v spoločnom stanovisku, ktoré nám poskytli. Hoci súd nevyhrala ani jedna strana, dá sa konštatovať, že zvíťazili obaja.

Lomnický však predsa len skončil vo väzení. Lenže dobrovoľne. „Občas chodievam s kamarátom prednášať na základné školy v rámci protidrogovej osvety, ktorej sa venuje. Teraz sa ma spýtal, či by som nešiel aj do väznice, tak som súhlasil. V stredu sme boli v zariadení v centre Nitry s najnižším stupňom stráženia, takže žiadne ťažké prípady. Prednáška bola v klubovni. Rozprával som im najmä o tom, že voľný čas sa dá využiť omnoho lepšie, napríklad športovaním. Mužskú časť to zaujímalo, ženy už menej,“ zhrnul. Obrazovú pamiatku však nemá, hneď pri vstupe musel odovzdať mobil. „Bolo to zaujímavé, ale na základné školy chodievam radšej. Deti majú celý život pred sebou, mám pocit, že ich viem lepšie motivovať,“ porovnal.

Túto sezónu trénuje Marcel s poľskou skupinou okolo majstra sveta Pawla Fajdeka. „V piatok odchádzam na ďalšie sústredenie do Portugalska. Nasledujúce sústredenie už absolvujeme na Floride. Zatiaľ som s priebehom spokojný, uvidíme, ako sa to prejaví na súťažiach,“ uzavrel.