Vážení dobrovoľníci vo volebných komisiách,

Oslovili ma ako kandidáta na prezidenta zástupcovia monitorovacej misie OBSE, ktorá už niekoľko dní na Slovensku sleduje nadchádzajúce prezidentské voľby. Cieľom tejto misie je poskytnúť nezávislé zhodnotenie súladu priebehu volieb.

Na našom spoločnom stretnutí dnes, 14.3., som otvoril aj tému konfliktu záujmov dodávateľa bezpečnostného systému, ktorý by, podľa verejne dostupných informácií mal byť používaný pre systémy pri spočítavaní výsledkov. Vieme, že dodávateľom má byť spoločnosť ESET.

S pravdepodobnosťou rovnajúcou sa istote vieme aj, že aj samotné hlasy vo voľbách spočítava firma ESET cez nastrčených dodávateľov systému.

Otvoril som aj tému etickej roviny neférovej podpory vyslovenej čelnými predstaviteľmi štátu tesne pred platnosťou moratória pre konkrétnych prezidentských kandidátov, či už cez sociálne siete alebo dokonca verejnoprávne médium.

Aspoň v bode kontroly počtov hlasov v jednotlivých volebných okrskoch sme sa s OBSE zhodli. Zástupcovia OBSE už pri voľbách pred niekoľkými rokmi Slovensku odporúčali, aby výsledky boli vždy po voľbách verejne vyvesené, vrátane zápisnice o priebehu a výsledku volieb v danom volebnom okrsku aj volebnom okrese, v rámci všeobecne uznávanej a nespochybniteľnej zásady transparentnosti priebehu volieb.

Žiaľ, zdá sa, že toto odporúčanie Slovensko nemieni rešpektovať. Mám informácie od konkrétnych dobrovoľníkov prihlásených do komisií, že konkrétni ministerskí pracovníci im tvrdili, že si nemôžu vyhotoviť fotografický záznam zápisnice o výsledkoch hlasovaní.

V prípade, že Vám konkrétni zamestnanci Ministerstva vnútra už teraz tvrdili, že si nemôžete fotografiu zápisnice urobiť, z ich strany išlo jednoznačne o trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa a dokonca o trestný čin marenia prípravy a priebehu volieb v štádiu pokusu.

Rád by som Vás na tomto mieste vyzval, aby ste si každopádne fotografiu zápisnice o priebehu a výsledkoch volieb vo Vašej miestnosti vyhotovili, aby sme spoločne mohli overovať správnosť spočítavania hlasov a zamedzili manipulácii a falšovaniu výsledku volieb. Je to pre skutočnosti mnou uvedené vyššie mimoriadne dôležité.

Nenechajte si toto právo, právo vyhotoviť fotografiu, odoprieť. Takéto počínanie, teda zakazovanie fotenia, na mieste okamžite hláste štátnej volebnej komisii, pánovi Mariánovi Tkáčovi a oznámte Generálnemu prokurátorovi. Ďakujem Vám!

JUDr. Štefan Harabin