Bratislava 18. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)
 
Partneri rôzneho aj rovnakého pohlavia nebudú môcť uzatvárať oficiálne partnerské zväzky, a teda nezískajú takto oprávnenia v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, ako aj pri nároku na ošetrovné. Novelu Občianskeho zákonníka, ktorou chcela SaS zaviesť nový inštitút partnerského spolužitia, parlament odmietol.

Na snímke Natália Blahová (SAS)

“Návrh je koncipovaný ako rodovo neutrálny, umožňuje uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia (druh a družka), ako aj medzi osobami rôzneho pohlavia,” píšu liberáli v návrhu. Poukazujú, že existencia neformálnych zväzkov tak medzi mužmi a ženami, ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia je objektívna skutočnosť, ktorá tu vždy bola a bude, bez ohľadu na jej legislatívne ukotvenie.
 
Stokrát opakovaná a vyvrátená lož. Kto im to ešte verí?
Liberáli opäť zavádzali tvrdiac, že vďaka registrovanému partnerstvu v prípade párov rovnakého pohlavia pôjde podľa SaS o poskytnutie minimálnych občianskoprávnych nárokov v oblasti dedenia, ako aj určitých oprávnení vo vzťahu k prístupu k zdravotnej dokumentácii či nároku na ošetrovné.
Čo sa týka dedenia a informovania o zdravotnom stave partnera, známy advokát Chromík pripomína:
“Občiansky zákonník aj Trestný zákon jasne hovorí, že aj iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Praktické otázky spojené s bývaním a dedením si môžu riešiť rovnako ako iné osoby, ktoré sú si navzájom blízke a ktoré tiež nemajú právo vstúpiť do manželstva ako napríklad sestry, či iní blízki príbuzní.”, uviedol na margo dedenia.
“Prístup k informáciám o zdravotnom stave má dokona aj samotný manžel iba vtedy, keď dá na to ten druhý súhlas. V ostatných prípadoch manželia potrebujú rovnaké plnomocenstvo. Platí predsa lekárske tajomstvo a právo osoby na uchovanie súkromia ohľadom zdravotného stavu.” To isté je teda aplikovateľné aj v súčasnosti pre homosexuálov zaujímajúcich sa o zdravotný stav svojich “partnerov”.
Je jasné, že registrované partnerstvo je len medzistupňom našich LGBTI aktivistov k civilizačnému medzníku zrovnoprávniť homosexuálne páry s manželstvom. To však má svoj osobitý status kvôli spoločenskému poslaniu, pretože jeho hlavným účelom je založenie rodiny a “riadna výchova detí”.
Taktiež dnes môžeme vidieť, do akého extrému v zahraničí dospeli argumenty, ktoré používajú dnešní naši homosexuáli pre dosiahnutie svojich cieľov (registrované partnerstvá vyústili do manželstiev LGBTI, adopcií a dokonca aj vytváraniu detí a zneužívaniu chudobných žien na vynosenie detí v rámci inštitútu náhradného materstva. Tisíce zmarených životov a to všetko len pre naplnenie nelegitímnych túžob LGBTI).
Príspevok Liberálom zavádzanie nepomohlo. Registrované partnerstvá parlament odmietol zobrazený najskôr Hlavné správy.