Toronto 22. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR/AP-Family of Charlie Gard)
 
Kanada je jednou z najliberálnejších krajín sveta. Za vlády premiéra Justina Trudeaua dochádza k obrovským spoločenským zmenám smerujúcim k úplnému úpadku. Nedávno Trudeau veľkolepo oznámil zlegalizovanie marihuany, teraz sú na rade bezbranné choré a postihnuté deti, o ktorých živote či smrti budú rozhodovať lekári

Ilustračné foto

Lekári z detskej nemocnice v Toronte nedávno vydali pravidlá týkajúce sa lekársky asistovanej eutanázie pre deti, v ktorých sa uvádza, že v niektorých prípadoch môžu byť rodičia upovedomení až po smrti ich dieťaťa. S informáciou prišiel portál The Chrstian Post.
“Rodina sa zvyčajne dôsledne zapája do tohto rozhodovacieho procesu (o prípadnom konci života), ak však pacient pri vedomí sám explicitne naznačuje, že nechce, aby sa jeho členovia rodiny podieľali na rozhodovaní, hoci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu povzbudiť pacienta, aby prehodnotil svoj postoj a zapojil do rozhodnutia svoju rodinu, v konečnom dôsledku je potrebné rešpektovať želanie pacientov,” uviedli detskí lekári z Torontskej nemocnice 21. septembra. Vyjadrenie bolo publikované v médiu o lekárskej etike: British Medical Journal’s J Medical Ethics. Lekárom zjavne neprekáža, že hovoria aj o neplnoletých pacientoch, za ktorých nesú zodpovednosť právni zástupcovia, vo väčšine prípadov rodičia.
“Článok sa objavil len tri mesiace predtým ako Kanadská akademická rada oznámi Parlamentu návrh o rozšírení dobrovoľnej eutanázie za okolností, ktoré sú v súčasnosti zákonom zakázané,” uviedli noviny Crux. “Kanadská akademická rada sa konkrétne zameriava na rozšírenie takzvaného asistovaného úmrtia pre pacientov mladších ako 18 rokov”.
Periodikum The Catholic Register komentuje navrhované zmeny. Tvrdí, že neexistuje zmysluplné etické rozlišovanie medzi pacientom, ktorý sa rozhodne odmietnuť zaťažujúce liečenie a akceptuje nevyhnutnú smrť a pacientom, ktorý sa rozhodne zomrieť injekciou skôr, než závažná choroba spôsobí jeho smrť.”
Jedna z kanadských provincií – Ontario nevyžaduje, aby sa rodičia podieľali na rozhodnutí “uvedomelého” maloletého odmietnuť ďalšie ošetrenie, a preto “neexistuje žiadny právny dôvod požadovať účasť rodičov na asistovanom úmrtí osoby,” dodal portál.
V súčasnosti je v Kanade legálna iba asistovaná samovražda a eutanázia pre osoby staršie ako 18 rokov. Takúto legislatívu uzákonili v roku 2016.
Bioeticička Bridget Campionová uviedla, že takýto vývoj nie je prekvapujúci. Je znepokojená hlavne v súvislosti s právom na výhradu vo svedomí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
“Je ťažké rozhodnúť sa, čo ďalej za daných okolností,” povedala pre Register. “Podľa môjho názoru, ak sme odhodlaní vybudovať kultúru života, zabudnime na legislatívu. Musíme absolútne zaistiť, aby niektoré veci ostali tak, ako sú. Musí existovať katolícka zdravotná starostlivosť, musí sa uplatňovať prípadná námietka vo svedomí. Ale pre mňa najdôležitejšou vecou je ako budeme stavať kultúru života? Ako budeme stavať kultúru starostlivosti? Ak to dokážeme, aby ľudia nechceli lekársku asistenciu pri umieraní, potom niečo dosiahneme.” Campionová je výskumníčkou, lektorkou a spisovateľkou v kanadskom Katolíckom inštitúte bioetiky.
 
 
Príspevok Liberálna Kanada: Po legálnej marihuane eutanázia detí. V niektorých prípadoch môžu byť rodičia upovedomení až po smrti ich dieťaťa zobrazený najskôr Hlavné správy.