Bratislava 7. septembra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Marek Mrviš)
 
Podľa liberálov by sa mal zverejňovať nielen návrh programu zastupiteľstva, ale aj navrhované uznesenia

Na snímke poslanec NR SR za SaS Ondrej Dostál

Prehĺbiť demokratické prvky v činnosti samosprávy a dosiahnuť vyváženosť medzi starostami a obecnými zastupiteľstvami vo vzťahu k rokovaniu obecných zastupiteľstiev navrhujú poslanci Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS). Poslanci Ondrej Dostál, Peter Osuský, Martin Klus, Milan Laurenčík a podpredsedníčka NR SR Lucia Ďuriš Nicholsonová na blížiacu sa 34. schôdzu parlamentu predkladajú návrh novely zákona o obecnom zriadení. Predkladatelia sú presvedčení, že dobrý zákon o obecnom zriadení by mal dbať na vyváženú rolu orgánov samosprávy pri správe vecí verejných na miestnej úrovni a vytvárať podmienky pre demokratický chod a transparentné fungovanie samosprávy.
Predkladaná novela prináša viaceré zmeny. Ako uvádzajú poslanci v dôvodovej správe k návrhu, zverejňovať by sa mal nielen návrh programu zastupiteľstva, ale aj navrhované uznesenia a materiály. “Zabezpečenie zverejňovania poslaneckých návrhov, uznesení a materiálov na rokovanie zastupiteľstva. Zaraďovanie bodov programu schválených zastupiteľstvom alebo navrhnutých poslancami a komisiami do návrhu programu zastupiteľstva. Nevyžadovanie zvýšeného kvóra (nadpolovičná väčšina všetkých poslancov) na akúkoľvek zmenu návrhu programu zastupiteľstva, ale iba na jeho doplnenie o nové body,” priblížili navrhované zmeny liberáli. Rovnako navrhujú znovuzavedenie povinnosti starostu zvolať nové zasadnutie zastupiteľstva, ktoré sa stalo uznášanianeschopným.
 
Príspevok Liberáli navrhujú opatrenia na prehĺbenie demokracie v činnosti samosprávy zobrazený najskôr Hlavné správy.