Bratislava 25. augusta 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)

Slávnostné vyhodnotenie letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS) sa uskutočnilo dnes v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty (FiF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Certifikáty o úspešnom absolvovaní jej 53. ročníka si prevzalo 144 účastníkov z rôznych krajín. Okrem európskych aj z Číny, Japonska, Kostariky, Uruguaja či Burundi.
Slávnostné ukončenie letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS) v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 25. augusta 2017

“Od 7. augusta ste mali na Slovensku bohato štruktúrovaný vzdelávací, kultúrny a vlastivedný program pre intenzívnu prácu v 13 skupinách. Niektorí ste prišli pre osobné a pracovné dôvody, iní pre vlastné korene. Popri jazykových kurzoch to bolo vo vynikajúcej pracovnej atmosfére aj formou prednášok, seminárov i na exkurziách počas horúceho augusta. Časť z toho, čo ste sa naučili, ste včera (štvrtok 24.8. pozn. TASR) predviedli zážitkovou formou v kultúrnom programe i vydaním časopisu Sasopis,” v príhovore konštatovala riaditeľka SAS – centra pre slovenčinu ako cudzieho jazyka na FiF UK Jana Pekarovičová.
Zároveň zhodnotila ročník, ktorý absolvovalo napríklad 111 štipendistov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ale aj 24 záujemcov na vlastné náklady. Ústrednou témou tohto ročníka bolo reflektovať tvary a tváre slovenského jazyka a kultúry v premenách, pripomenúť jubileá historických udalostí a osobností slovenskej kultúry v domácom i európskom kontexte. Venovali sa napríklad Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, Márii Terézii, výročiu reformácie, prvej vysokej škole na Slovensku Univerzite Istropolitana aj Válkovej poézii Óda na lásku.
Okrem Bratislavy spoznávali mestské pamiatkové zóny, hrady a zámky v Nitre, Banskej Štiavnici, Trnave, Prešove, Kežmarku, Žiline, Bardejove, Ždiari a inde. Navštívili Vysoké Tatry, Demänovskú jaskyňu slobody, Važeckú, Beliansku a iné jaskyne, tiež múzeá, skanzeny, kostoly či areál ekologického bývania v Zaježovej.
“Mohli ste sa presvedčiť, či ste si vybrali ťažký jazyk. Niektorí z vás o ňom napísali, že slovenčina je esperantom alebo prienikom slovanských jazykov. Som presvedčený, že pobyt u nás vám priniesol mnoho zážitkov i vedomostí, ktoré budete naďalej uplatňovať. Pozývam vás aj na 54. ročník letnej školy,” ukončil záverečnú slávnosť rektor UK Karol Mičieta.