Moskva 18. marca 2019 (HSP/mzv.sk/Foto: Slovenský inštitút)
 
Desiatky hostí prišli vo štvrtok (14. marca) do galérie Slovenského inštitútu v Moskve, aby sa zúčastnili na slávnostnom otvorení výstavy ilustrácií slovenských a ruských laureátov Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) pod názvom „Labyrint imaginácie“

Na snímke vystúpenie riaditeľa SI Moskva Jána Šmihulu. Vľavo riaditeľ Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave (BIBIANA) Peter Tvrdoň a vedúca sekretariátu BIB Viera Anoškinová

Riaditeľ Slovenského inštitútu v Moskve Ján Šmihula pripomenul, že Bienále ilustrácií Bratislava je najvýznamnejším podujatím výtvarného umenia a ilustrácie pre deti v celosvetovom kontexte a stretáva sa na ňom to najlepšie z ilustrátorskej oblasti. Keďže išlo o jeho poslednú vernisáž na poste riaditeľa Slovenského inštitútu Moskva, poďakoval sa návštevníkom za ich úprimný záujem o slovenské umenie a kultúru.
Vedúca sekretariátu BIB a kurátorka výstavy Viera Anoškinová podčiarkla, že dobrá kniha je neoddeliteľnou súčasťou výchovy detí a vynikajúce ilustrácie tvoria podstatnú časť dobrej knihy, na čo už vyše 50 rokov upriamuje pozornosť Bienále ilustrácií Bratislava. Riaditeľ BIBIANY – Medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave Peter Tvrdoň sa poďakoval všetkým, ktorí prišli na vernisáž a zároveň ich pozval do Bratislavy, kde sa v októbri uskutoční v poradí už 27. ročník Bienále ilustrácií Bratislava.

Na snímke viceprezidentka Spoločnosti priateľstva so Slovenskom Tatiana Čerkasova číta ďakovný list riaditeľovi SI Moskva Jánovi Šmihulovi, ktorý končí svoje pôsobenie v Moskve

Viceprezidentka Spoločnosti priateľstva so Slovenskom Tatiana Čerkasova vyzdvihla vo svojom príhovore na záver vernisáže činnosť SI pod vedením J. Šmihulu, keď povedala: „Za roky svojej práce ste urobili veľmi veľa. My, v Spoločnosti priateľstva sme vždy vedeli, že sa môžeme oprieť o Vašu pomoc a podporu. Všetci si pamätáme kultúrne podujatia, ktoré ste organizovali a vysoko si ceníme, že táto činnosť sa odvíjala v kontexte slovensko-ruskej spolupráce.“
Výstava „Labyrint imaginácie“, na ktorej môžu návštevníci vidieť celkove 48 originálnych detských ilustrácií, potrvá v Slovenskom inštitúte v Moskve do 19. apríla 2019.
 
Príspevok Laureáti Bienále ilustrácií Bratislava v Slovenskom inštitúte v Moskve zobrazený najskôr Hlavné správy.