Bratislava 25. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)

Úroveň slovensko-rakúskych vzťahov je uspokojivá, zakladá sa na silných ekonomických prepojeniach a praktickej spolupráci v celom rade oblastí, ministri zahraničných vecí však cítia potrebu stretávať sa častejšie a vymieňať si názory na kľúčové témy minimálne dvakrát ročne – v Bratislave a vo Viedni.

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák

Zhodli sa na tom dnes (25. apríla) šéfovia rezortov diplomacie Slovenskej republiky a Rakúska, Miroslav Lajčák a Sebastian Kurz, počas bilaterálneho stretnutia vo Viedni.

Pracovná cesta ministra M. Lajčáka bezprostredne predchádza oficiálnej nástupnej návšteve novozvoleného prezidenta Rakúskej republiky Alexandra Van der Bellena na Slovensku a okrem aktuálnych dvojstranných a európskych tém počas nej rezonovalo aj blížiace sa predsedníctvo Rakúska v Rade EÚ a využitie skúseností z SK PRES, a tiež nadchádzajúce predsedníctvo Slovenska v OBSE v roku 2019, pri ktorom chceme čerpať zo skúseností Rakúska (predsedá tejto organizácii v súčasnosti), ako aj aktuálny vývoj na západnom Balkáne a v Turecku.

“Vítame predložený návrh pravidiel pre rokovania so Spojeným kráľovstvom; považujeme ho za detailný a priamočiary dokument, ktorý obsahuje priority EÚ vrátane ochrany štyroch základných slobôd a rovnováhy medzi právami a povinnosťami strán.

Sme zástancami sekvenčného modelu, to znamená najprv dosiahnuť dohodu o najdôležitejších aspektoch – právach občanov a finančnom vyrovnaní, a až potom rozbehnúť rokovania o budúcnosti vzájomných vzťahov,” povedal M. Lajčák.

V diskusii s rakúskym partnerom zopakoval, že pokiaľ ide o budúcnosť EÚ, Slovensko chce zostať v jadre integrácie a sme presvedčení, že na to spĺňame všetky podmienky.

Minister sa zaujímal o priority rakúskeho predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici roka 2018 a avizovanú snahu o reformovanie fungovania európskych inštitúcií, a ocenil konzultácie skúseností SK PRES, ktoré s rakúskymi kolegami prebiehajú na pracovnej úrovni.

Ministri sa v rozhovore dotkli aj niektorých ďalších zahraničnopolitických otázok, vrátane vzťahov EÚ s Tureckom, západného Balkánu, Ruska a Ukrajiny. Osobitne vo vzťahu k západnému Balkánu sa ministri prihlásili k podpore členstva kandidátskych štátov regiónu v EÚ po splnení stanovených podmienok, aby tak proces rozširovania opäť získal svoju kredibilitu.

V bilaterálnej oblasti sa obaja ministri zhodli, že Slovensko a Rakúsko sú blízki susedia s tradične silnými ekonomickými, kultúrnymi a medziľudskými väzbami. Rakúsko je jedným z kľúčových hospodárskych partnerov SR a druhým najväčším investorom u nás s doterajším objemom investícií viac ako 6 miliárd eur. Najväčší potenciál ďalšieho rozvoja spolupráce vidíme v infraštruktúrnych projektoch – osobitne v oblasti cestnej dopravy, kde je naplánované tzv. severné prepojenie Bratislavy a Viedne s priamou nadväznosťou na ostatnú diaľničnú sieť (s uvedením do prevádzky v horizonte 10 rokov), a pri modernizácii existujúcej železničnej siete s cieľom zvýšiť rýchlosť vlakových súprav a umožniť spojenie medzi hlavnými mestami oboch štátov do 40 minút.