Bratislava 26. decembra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Diana Černáková)
 
Slovensko je zodpovedné za prípravu rozpočtu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) už od októbra. Hoci je rozpočet v porovnaní s inými organizáciami pomerne malý, vo výške 138 miliónov eur, príprave venujeme veľa času

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák

„Ten proces je veľmi bolestivý. Žiaľ, funguje tam filozofia nulového nominálneho rastu. To znamená, že účastnícke štáty sú rozhodnuté nedovoliť zvýšenie rozpočtu,“ povedal na margo prípravy rozpočtu organizácie, ktorá združuje 57 účastníckych štátov, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák. Slovensko bude OBSE predsedať od 1. januára.
Podľa ministra sa nedá pomenovať jeden dôvod, prečo býva s prípravou rozpočtu problém. „Sú krajiny, ktoré majú pocit, že treba ubrať sekretariátu, sú krajiny, ktoré majú pocit, že treba ubrať na monitorovaní volieb. Pre nás je prioritou udržať v plnom rozsahu chod a integritu autonómnych organizácií a inštitúcií,“ avizoval Lajčák. Tými autonómnymi inštitúciami sú Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR), vysoký komisár pre otázky národnostných menšín a predstaviteľ OBSE pre slobodu médií. „Plus, nechceli by sme, aby boli negatívne ovplyvnené misie. Snažíme sa nájsť úsporu v činnostiach sekretariátu,“ vysvetlil minister.
Dodal, že počas svojich návštev aj bilaterálnych rokovaní zdôrazňoval, že tá suma je istým spôsobom zanedbateľná a tá bitka neadekvátna tomu. „Ak sa nedohodneme, tak sme všetci prehrali. Bolo by dobrou správou, keby sme k 1. januáru mali dohodnutý rozpočet,“ dodal na záver minister.
Slovensko bude mať počas predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu (OBSE) tri priority – prevenciu a zmierňovanie následkov konfliktov, bezpečnú budúcnosť a efektívny multilateralizmus. Mottom predsedníctva je: „Zodpovedná budúcnosť je založená na inkluzívnom dialógu v prospech obyčajných ľudí.“ Slovenské predsedníctvo chce byť na jednej strane kontinuitou predchádzajúcich predsedníctiev, ale na druhej strane chce zanechať pečať svojich vlastných priorít a záujmov. Bude sa snažiť byť predsedníctvom, ktoré prichádza s novými riešeniami, je spravodlivé a čestné pri mediácii sporov a vedení diskusií, ale aj užitočné smerom k tým, ktorí budú mať záujem posunúť organizáciu do reality 21. storočia.
Pokiaľ ide o priority, prevencia a zmierňovanie následkov konfliktov zahŕňa podkategórie aktívny prístup v otázkach prevencie a zmierňovania následkov konfliktov, Ukrajinu a Osobitnú monitorovaciu misiu na Ukrajine (SMM), zmrazené konflikty, štruktúrovaný dialóg a opatrenia na budovanie dôvery a bezpečnosti, Správu a reformu bezpečnostného sektora a spoluprácu na západnom Balkáne. Bezpečná budúcnosť zahŕňa prevenciu radikalizácie, podporu tolerancie a nediskriminácie, mládež, kybernetickú bezpečnosť a 4. priemyselnú revolúciu. Efektívny multilateralizmus je o spolupráci medzinárodných organizácií, strategických partnerstvách a implementácii cieľov udržateľného rozvoja OSN, strategickom prístupe k určeniu priorít aktivít OBSE a implementácii záväzkov.
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je najväčšou regionálnou bezpečnostnou organizáciou. Všetkých 57 účastníckych štátov OBSE má rovnaké práva a rozhodnutia sa prijímajú konsenzom. Ročné predsedníctvo v OBSE nie je založené na rotačnom princípe, účastnícke štáty sa oň musia uchádzať. Rozhodnutie o predsedníctve SR v OBSE v roku 2019 bolo prijaté na Ministerskej rade OBSE v Hamburgu v decembri 2016. Predsedníctvo v OBSE je zodpovedné za koordináciu práce organizácie v mene rozhodovacích orgánov OBSE (Ministerskej rady a Stálej rady). Slovensko je súčasťou predsedníckej Trojky spolu s Rakúskom (2017) a Talianskom (2018). Program a priority predsedníctva OBSE si predsednícka krajina stanovuje sama, vychádza pritom z aktuálnych tém a otázok, ktoré OBSE rieši v oblasti bezpečnosti vo všetkých troch dimenziách organizácie – politicko-vojenskej, ekonomicko-environmentálnej a ľudskoprávnej.
 
Príspevok Lajčák: Bitka o rozpočet v OBSE je neadekvátna jeho výške zobrazený najskôr Hlavné správy.