Bratislava 23. júla 2019 (HSP/Foto:Pixabay)

Z verejných peňazí míňame na lieky 1,2 miliardy eur ročne. Podobne ako ostatné európske krajiny aj Slovensko zápasí so zvyšovaním výdavkov na zdravotníctvo. Starnutie obyvateľstva, nárast počtu pacientov s chronickými ochoreniami, ekonomické obmedzenia – to všetko zaťažuje zdravotnícke systémy. Riešenie, ako čo najlepšie uspokojiť potreby pacientov, lekárov, zdravotníckych pracovníkov a platcov prináša generický priemysel vo forme tzv. liekov s pridanou hodnotou

Ilustračné foto

Inovácie v oblasti liekov, modernizácia výrobných postupov, technologické zdokonalenia majú veľký význam v udržateľnosti zdravotníckeho systému. „Lieky s pridanou hodnotou obsahujú známe liečivá a zdokonaľujú liečbu, poskytujú napríklad lepšiu formu a spôsob podania lieku, nové terapeutické použitie a indikácie či zlepšenie bezpečnostného profilu lieku. To prispieva k lepším výsledkom liečby, k dodržiavaniu liečebných postupov u pacientov, k zníženiu nákladov na výrobu liekov a k lepšej dostupnosti kvalitnej terapie,“ vysvetľuje PharmDr. Michaela Palágyi, PhD., podpredsedníčka asociácie GENAS, ktorá združuje výrobcov a dodávateľov generických a biologicky podobných liekov.

Pridanú hodnotu lieku možno dosiahnuť kombináciou dvoch či viacerých liečiv alebo liečiva a zdravotníckej pomôcky do jedného produktu (napr. inhalátor), liečiva a starostlivosti (uchovanie liečiva v chladiacom zariadení), ale aj reformuláciou lieku (zmenou spôsobu podania alebo sily lieku) či zmenou indikácie. Reformulácia lieku prináša mnohé zlepšenia pre pacientov i pre zdravotníckych pracovníkov. Napríklad tabletka, ktorá pôsobí dlhodobo, umožňuje, aby ju pacient užil raz za deň, a nie dvakrát denne. Alebo liečivo v kvapalnej forme pomáha pacientom, ktorí majú problémy s prehĺtaním tabliet.

Kombináciou produktov – liečiv, pomôcok alebo starostlivosti sa docieli, že sa lieky podávajú pacientovi jednoduchšie a s vyššou účinnosťou. Tým sa zlepší komfort liečby a zníži riziko chýb pri užívaní liekov. Príkladom je nový vylepšený inhalátor s obsahom známeho liečiva na liečbu chronickej obštrukčnej choroby pľúc, ktorý znižuje počet neúspešných podaní v porovnaní s pôvodným inhalátorom.

Generické i originálne lieky musia spĺňať rovnaké parametre, kvalita, bezpečnosť a účinnosť je pri oboch rovnaká. Lacnejšie generiká sú však rovnocennou náhradou. Hoci majú iné technologické riešenie, prípravok sa v organizme správa rovnako ako originálny liek. Sú základnou liečbou pre chronicky chorých pacientov a pritom šetria zdroje verejného zdravotníctva.

(lbr)

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj