Bratislava 21. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Dano Veselský)
 
Súčasná spoločenská kríza v našom štáte sa nezačala neľudským a  hanebným zneužitím vraždy dvoch mladých ľudí na politicko-mocenské ciele. A nemá iba jednu príčinu ani iba jedného vinníka. Vznikala dlhodobo a podiel na stupňovaní napätia má každý, kto:

Ilustračné foto
 • Neplnením si osobných ľudských a občianskych či zákonom určených povinností alebo dlhoročnou ľahostajnosťou voči negatívam či pasivitou provokuje odporcov slovenskej štátnej samostatnosti, zvrchovanosti a rovnoprávnosti, aby zaútočili…
 • Porušovaním zákonov a Ústavy SR pri ochrane našich  národnoštátnych záujmov umožňuje – napríklad aj privatizáciou – rozkrádať národný majetok vytvorený mnohými generáciami Slovákov, ktorý má tvoriť základ rozvojového kapitálu na zabezpečenie rastu a rozvoja ďalších generácií…
 • Ignoruje všeobecne uznávanú skúsenosť, že výchova detí je najdôležitejšou úlohou  a povinnosťou dospelých – predovšetkým rodičov a pedagógov, ale aj  médií…
 • Poskytuje náš mediálny priestor, ale aj akademickú pôdu na deformovanie vedomia najmä mladej slovenskej generácie cudzorodými ideológiami a propagáciou úpadkového tzv. konzumistického, čiže egoisticko-parazitického životného štýlu, ktorý každú civilizáciu doviedol k rozpadu a zániku…
 • Podporuje financiami  zo štátnych prostriedkov zahraničím dotované  a  ideologicky inštruované organizácie tretieho sektora, konkrétne Nadáciu otvorenej spoločnosti, čím umožňuje zvyšovať ich deštruktívny vplyv…
 • Nepravdivo a tendenčne označuje konkurenčný, demokratickými voľbami potvrdený politický subjekt nálepkou „fašistický“, čím poškodzuje dobré meno vlastného štátu a oslabuje našu medzinárodnú prestíž a autoritu…
 • Oceňuje najvyššími štátnymi vyznamenaniami SR jej úhlavných nepriateľov, ohováračov a škodcov nášho národa a štátu, čím polarizuje spoločnosť…
 • Dehonestujúco a zavádzajúco označuje SR ako „mafiánsky štát“…
 • Presadzuje cudzie záujmy, robí deštruktívnu politiku a osobne či skupinovo ťaží zo škôd, ktoré spôsobil na úkor životných záujmov nášho národa, štátu a jeho občanov…
 • Akýmkoľvek spôsobom kompromituje slovenský národ a jeho štát , hanobí či uráža jeho symboly, zneucťuje hodnoty národného dedičstva a osobnosti slovenských dejín a čímkoľvek škodí slovenským národnoštátnym záujmom ……………………………………….

Slovenská spoločnosť a jej štát potrebuje predovšetkým mier, stabilitu, konštruktívny program a spoluprácu všetkých tvorivých síl  na vytáranie  nových  hodnôt pre súčasný život a zabezpečenie našej perspektívnej budúcnosti. To dokážu iba:

 • Generácie skutočných vlastencov, ktorí budú nadväzovať na pravdivý odkaz a činy významných osobností slovenských dejín…
 • Zodpovední občania, ktorí si uvedomujú, že mladý štát treba upevňovať a posilňovať, nie oslabovať a rozvracať…
 • Tvorcovia  celospoločenských hodnôt s vlastným generačným programom obnovy a rozvoja …

Slovensko nepotrebuje prevrat a už vôbec nie rozvrat a deštrukciu! V súčasnosti potrebuje predovšetkým zjednotenie všetkých tvorivých síl spoločnosti a konštruktívny program. To je hlavná úloha novej generácie.
Globalistickým manipulátorom nejde o vyšetrenie vraždy ani o poriadok a spravodlivosť. Naopak. Dokazuje  to tragický prípad Ukrajiny, kde zneužitím pouličných protestov nahradili zlo zlom ešte oveľa horším. Poučme sa a nedajme sa zneužiť na cudzie ciele!
Naše problémy si musíme riešiť my! Bez cudzích zásahov. Aby sme dokázali – sebe aj svetu –  svoju národnú aj občiansku zrelosť  a schopnosť rozhodovať o vlastnom osude.
Našim cieľom je čo najmenšia závislosť od cudzích, preto sa musíme usilovať o potravinovú, energetickú, ale aj intelektuálnu a sociálnu bezpečnosť nášho štátu, aby sme nemuseli hľadať naplnenie túžob, plánov a  zmyslu nášho života v cudzine a na cudzí prospech.
Študenti slovenských vysokých škôl, čím skôr zistíte, že – vy, aj dvaja cynicky zavraždení mladí ľudia vo Veľkej Mači – ste boli zneužití na cudzie, rozhodne nie slovenské ciele, tým skôr budete pripravení na riadenie vlastného štátu a zabezpečenie vlastnej budúcnosti.
Ako generácia, ktorá po vyše  tisícich rokoch pomohla vlastnému národu znovu získať slobodu, obnoviť  štátnu samostatnosť, zvrchovanosť a stať sa rovnoprávnym subjektom medzinárodného práva – vám ako mladej slovenskej inteligencii –  úprimne, s  nádejou  a vierou v zdravý rozum, ponúkame konštruktívnu  generačnú spoluprácu.
Ešte nikdy v našich dejinách sme takú príležitosť nemali. Využime ju rozumne, tvorivo a konečne na náš a nie cudzí prospech!
Výbory združení slovenskej inteligencie a Rada osobností
Viliam Hornáček, predseda
 
Príspevok Kto si bez viny – protestuj! Ulice a námestia naše problémy nevyriešia… zobrazený najskôr Hlavné správy.