Trebišov 30. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)
 
V rómskej osade v Trebišove sa na Veľký piatok konala krížová cesta, ktorú s miestnymi obyvateľmi absolvoval tunajší dekan rímskokatolíckej farnosti Jozef Gnip. Počas obradu účastníci niesli v sprievode niekoľko drevených krížov a pripomínali si z kresťanskej mytológie udalosti Veľkej noci.

Krížová cesta v trebišovskej rómskej osade

„Táto rómska osada je súčasťou našej farnosti a svojím počtom veriacich je jednou z najväčších rómskych komunít. Preto tu medzi nich prichádzam, aby som im zvestoval Ježiša Krista, ktorý zomrel za všetkých ľudí,“ uviedol farár. Na miestnych Rómov vplývajú misijne. Do osady chodí pravidelne aj rehoľná sestrička, ktorá bola na Veľký piatok medzi svojimi veriacimi, aby ich tiež touto formou evanjelizovala. Majú tu aj svoju katechétku, ktorá učí deti v škole.
„Dnes sme im prišli prezentovať vieru prostredníctvom ukrižovaného Krista. Aby aj tu, v osade, zažili slávnosť Veľkého piatka, ktorý je pre nás, kresťanov, veľmi významný sviatok,“ dodal Gnip.
Dekan ďalej uviedol, že obyvatelia osady z roka na rok viacej vedia prežívať svoju vieru. Zapájajú sa do procesie, prežehnávajú sa a vedia sa modliť. „Toto je cesta, ako pomocou pobožnosti krížovej cesty nadviazať vzťah s Kristom. Dnes to cirkev robí aj takýmto spôsobom,“ uviedol správca farnosti.
 
Príspevok Krížovú cestu prežívali aj veriaci v rómskej osade v Trebišove zobrazený najskôr Hlavné správy.