Bratislava 25. januára 2019 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
V predposlednú januárovú stredu, 23. januára 2019, sa v historických priestoroch refektára Univerzitnej nemocnice Milosrdní bratia v Bratislave uskutočnil odborný program 74. mesačného stretnutia Klubu kresťanských lekárov a zdravotníkov Bratislava. Išlo o prvé stretnutie klubu v tomto kalendárnom roku

Kresťanskí lekári v Bratislave

Témou pozvanej prednášky lekára a bioetika prof. Jozefa Glasu bola skutočnosť prvých, geneticky modifikovaných detí, ktoré sa za veľmi problematických okolností narodili v novembri minulého roka v Číne. “Závažné biomedicínske, etické a legislatívne otázky, ktoré otvára nezodpovedné konanie čínskeho vedca, predstavujú novú, desivú „Pandorinu skrinku“ problémov. S veľmi závažnými dôsledkami pre súčasnosť aj pre budúcnosť ľudskej civilizácie, jej ďalšieho smerovania. Poľutovaniahodný čin, ktorý vyvolal hlboké pobúrenie svetovej vedeckej a bioetickej komunity, odsúdili už mnohé medzinárodné vedecké, profesijné a etické autority, ako aj predstavitelia Čínskej ľudovej republiky. K týmto závažným bioetickým otázkam sa v polovici decembra 2018 kriticky vyjadrila aj Etická komisia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,” informoval prof. Jozef Glasa.
Odbornému programu stretnutia predchádzala svätá omša za zdravotníkov, pacientov a ich blízkych, ako aj za mnohé ťaživé problémy zdravotníctva na Slovensku. Konala sa tradične v kostole sestier Alžbetínok. Informácie o ďalších pripravovaných podujatiach klubu v tomto polroku sú pravidelne uverejňované na webovej stránke klubu www.kklz.sk. Organizátori pozývajú nielen kresťanských lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov a ich blízkych, ale aj študentov medicínskych, zdravotníckych a iných pomáhajúcich profesií v Bratislave či v širšom okolí.
 
Príspevok Kresťanskí lekári v Bratislave o geneticky modifikovaných deťoch zobrazený najskôr Hlavné správy.