Košice 13. mája 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-František Iván)

Nemocnice majú s lekármi zo zahraničia prevažne dobré skúsenosti. Podľa hovorcu siete nemocníc Svet zdravia Tomáša Kráľa sú však odborníci z tretích krajín pre nich nevyhnutnosťou, nie príležitosťou. Slovensko sa, ako uviedol, musí stať konkurencieschopnou krajinou.
Ilustračné foto

Situácia na pracovnom trhu lekárov a sestier na Slovensku je podľa Kráľa dlhodobo zúfalá, chýbajú totiž kvalifikovaní lekári a sestry. “Sú to v zásade ľudia, ktorí v nejakom čase odišli pracovať do zahraničia a nemal ich kto na tomto trhu nahradiť. Zatiaľ čo v Nemecku dokázali nahradiť svojich lekárov a sestry, ktoré odišli pracovať do Spojených štátov amerických, lekármi a sestrami z východu, či už z Českej republiky, Poľska alebo Slovenska, tak slovenské zdravotníctvo takúto náhradu nemalo. Ak hovoríme o lekároch z Ukrajiny, tak v tomto prípade z pohľadu slovenských nemocníc to nie je príležitosť, ale nutnosť. Celý systém by mal uvažovať, ako z tejto nutnosti predsa len urobiť príležitosť, ako prilákať a ako si vybrať tých najlepších lekárov, prípadne aj sestry z tretích krajín. Najbližšia tretia krajina je v tomto prípade Ukrajina,” vysvetlil pre TASR Kráľ.
Jedným z návodov je podľa neho prehodnotenie minimálnych kritérií, ktoré majú kvalifikovaní lekári spĺňať. “Od začiatku minulého roka každý ukrajinský lekár alebo lekár z tretej krajiny musí prejsť odbornou rozdielovou skúškou. Ukazuje sa, že veľa lekárov neprechádza týmito skúškami. Treba to samozrejme porovnávať s našimi očakávaniami a kritériami, ale treba to porovnávať aj s kritériami okolitých členských krajín. Ak si naozaj chceme prilákať najlepších, tak musíme byť konkurencieschopní, aj čo sa týka vstupných kritérií v porovnaní s ostatnými členskými krajinami Európskej únie. Je tam predpoklad, že tie kritériá sú nižšie,” tvrdí Kráľ.
“Vo viacerých nemocniciach máme ukrajinských lekárov, ktorí majú atestáciu, pacienti sú s nimi spokojní, udomácnili sa v danom regióne a je to naozaj kvalitná a perspektívna pracovná sila,” povedal Kráľ s tým, že v rámci siete 17 nemocníc zamestnávajú desiatky lekárov zo zahraničia.
“V danom momente na trhu práce pre nás lekári z Ukrajiny nie sú hrozbou, ale pre veľa zdravotníckych zariadení sú nutnosťou. Hovoriť o hrozbe ako záplave je scestné,” zdôraznil Kráľ.
Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach je na nábor cudzincov pripravená. “Doterajšie skúsenosti s personálom zo zahraničia sú dobré, niektorí z nich už v našej nemocnici pracujú vyše desať rokov. Momentálne v UNLP Košice pracuje šesť zamestnancov z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Ruska a Bulharska. Naposledy sme v tejto súvislosti prijali dve lekárky z Ukrajiny, jedna z nich je zamestnankyňou univerzity na čiastočný úväzok. V tomto roku zatiaľ evidujeme tri žiadosti lekárov z Ukrajiny,“ uviedla hovorkyňa UNLP Košice Ivana Stašková.
Marta Csergeová, hovorkyňa skupiny Agel SK, do ktorej patrí Nemocnica Košice-Šaca, tvrdí, že lekárov i ďalší zdravotnícky personál aktívne vyhľadávajú. “Sme tiež pripravení participovať na ich odbornej a jazykovej príprave. Skúsenosti máme dobré, nakoľko výber zamestnancov z radov cudzincov je vykonávaný veľmi dôkladne a v niekoľkých krokoch,” povedala pre TASR Csergeová s tým, že najväčší záujem je z Ukrajiny.
“Najväčší problém je v úspešnom ukončení procesu získania pracovného povolenia,” tvrdí hovorkyňa. Menším problémom je podľa nej prekonanie jazykovej bariéry a zvládnutie slovenčiny.