Bratislava 19. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:SITA-Martin Medňanský)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predkladá návrh zákona, ktorý ukladá poslancovi zastupiteľstva samosprávneho kraja povinnosť bezodkladne oznámiť kraju skutočnosti, pre ktoré stratil mandát. Agentúru SITA informoval hovorca SaS Róbert Buček

Na snímke Marián Viskupič

„Týmto návrhom reagujeme na doterajšie skúsenosti v krajoch, keď poslanci nemali povinnosť informovať, že boli právoplatne odsúdení za úmyselný trestný čin alebo sa im napríklad skončil trvalý pobyt v obci na území samosprávneho kraja. V minulosti sa stalo, že sa samosprávy nedozvedeli o skutočnostiach, pre ktoré poslancovi zanikol mandát. Následným hlasovaním poslanca, ktorému de jure zanikol mandát, mohli vzniknúť pochybnosti o uzneseniach prijatých aj jeho hlasom,“ vysvetlil jeden z predkladateľov návrhu poslanec Národnej rady SR za SaS Marián Viskupič.

„Aj toto je jeden z príkladov, ako chceme pomôcť, aby verejné funkcie zastávali čestní a bezúhonní ľudia,“ povedal Viskupič. Krajský poslanec by podľa návrhu SaS musel oznámiť zánik svojho mandátu aj vtedy, ak by mu zanikol mandát podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Mandát poslanca zaniká uplynutím funkčného obdobia, odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, vzdaním sa mandátu, právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, skončením trvalého pobytu v obci na území samosprávneho kraja, smrťou alebo podľa osobitného zákona. Vzdať mandátu sa musí poslanec písomne a jeho účinky nastávajú doručením úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj