Nitra 3. novembra 2018 (HSP/Foto: Ľudmila Synaková)
 
Na  krajských slávnostiach Mesiaca úcty k starším v koncertnej sále Župného domu v Nitre boli okrem aktívnych seniorov ocenení Krajskou Jednotou dôchodcov aj predstavitelia  štátnej správy, samosprávy miest a obcí

Na snímke ocenení dôchodcovia

Medzi ocenenými, ktorí si prevzali ďakovné listy za výraznú pomoc a podporu seniorským aktivitám a podporu medzigeneračnej solidarity, bol aj primátor nášho mesta Jozef Dvonč.
„Priznám sa, toto ocenenie ma potešilo. Staršia generácia si zaslúži našu úctu a ja som vždy otvorený podporovať aktivity, ktoré organizujú seniori pre svojich rovesníkov, aby tým zlepšili a skvalitnili jeseň svojho života,“ uviedol primátor Jozef Dvonč. Ocenenie mu odovzdal predseda JDS Ján Lipiansky a krajská predsedníčka JDS v Nitre Anna Oťapková.
Ľudmila Synaková
 
Príspevok Krajská Jednota dôchodcov v Nitre poďakovala za spoluprácu zobrazený najskôr Hlavné správy.