Automobilová kriminalita spôsobuje vodičom škody, ktoré prevyšujú takmer sto miliónov eur za rok. Medzi verejnosťou prevláda všeobecný názor, že sa kradnuté autá vyvážajú do zahraničia, alebo sa rozoberajú na náhradné diely. Prax však poukazuje na iné praktiky zlodejov.