Košickí vysokoškoláci oslávili sv. Mikuláša s vladykom Milanom Chauturom

Košice, 5. december 2017 (HSP/TS KE/Foto:Anna Rozkošová)

Vladyka vo svojom príhovore poukázal na osobu svätého Mikuláša
Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, zavítal 4. decembra do Kultúrno-spoločenského centra Technickej univerzity na Jedlíkovej 7 v Košiciach. Pre vysokoškolákov, ktorí žijú a stretávajú sa v priestoroch vysokoškolských internátov, slúžil svätú liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku. Mnohí študenti na týchto internátoch pochádzajú z rusínskych obcí severovýchodného Slovenska. Preto chce Košická eparchia v spolupráci s o. z. Molody Rusyny ponúknuť týmto mladým aj v Košiciach priestor na stretávanie sa a prežívanie svojej viery.
Na snímke vladyka Milan Chautur so študentmi

Vladyka Milan vo svojom príhovore poukázal na osobu svätého Mikuláša, ktorý nás v tomto decembrovom čase upriamuje na pravý zmysel Vianočných sviatkov. Milovať a rozdávať dobro, často až do krajnosti, môže len ten, kto dovolil Ježišovi, aby sa narodil aj v jeho srdci. Po sv. liturgii nasledovalo krátke predstavenie osoby sv. Mikuláša a neformálne stretnutie vladyku Milana so študentami.
Redakciu informoval Martin Mráz

Hlavné Správy

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.