Košice 9. decembra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)

Poslanci Košického samosprávneho kraja (KSK) schválili na dnešnom zasadnutí zastupiteľstva založenie sociálneho podniku, ktorého 100-percentným vlastníkom bude kraj. V sociálnom podniku budú môcť okrem iného pracovať znevýhodnení absolventi Strednej odbornej školy technickej v Košiciach a Strednej odbornej školy v Kráľovskom Chlmci

Na snímke predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka

„Pozitívny efekt sociálneho podniku pocítime v celom kraji. Okrem toho, že tu nájdu uplatnenie absolventi našich stredných odborných škôl v nepriaznivej životnej situácii, pomôžeme aj našim organizáciám. Služby sociálneho podniku si totiž budú môcť za výhodnejšie ceny objednať naše sociálne zariadenia, školy, školské zariadenia, prípadne ďalšie subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ako napríklad Správa ciest KSK,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Košický kraj poskytne 100-tisíc eur ako bezúročnú návratnú finančnú výpomoc so splatnosťou päť rokov. Spustenie podniku predpokladá kraj v prvej polovici roka 2020. Odborné školy v Košiciach a Kráľovskom Chlmci vybral do projektu na základe ich zamerania a existujúcej spolupráce s krajom. V pilotnej fáze má podnik potenciál zamestnať do 10 ľudí. Výhodne ponúkne stavebno-rekonštrukčné práce, maliarske a natieračské práce, drevárske práce, pomoc pri údržbe ciest II. a III. triedy či iné pomocné práce.

V sociálnom podniku budú môcť okrem iného pracovať znevýhodnení absolventi škôl vo veku do 26 rokov, ktorí skončili školu pred menej ako dvoma rokmi a odvtedy nemali zamestnanie na dlhšie ako pol roka. Spadajú sem aj absolventi nižšieho vzdelania ako stredné odborné, príslušníci národnostnej menšiny alebo obyvatelia najmenej rozvinutých okresov. „Sociálny podnik bude plniť takzvaný zlatý štandard, teda celý svoj zisk po zdanení reinvestuje,“ doplnil Trnka. Práce, ktoré sa budú realizovať cez sociálny podnik, budú stáť výrazne menej. „Pri rovnakom type prác, ako bude ponúkať náš sociálny podnik, sa priemerná marža na trhu pohybuje v závislosti od služby na úrovni 50 percent, podnikateľský plán kraja počíta s maržou sociálneho podniku do 15 percent,“ uviedol Trnka. Plán ráta s jedným administratívnym pracovníkom, zvyšok by tvorili výkonní zamestnanci.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj