Košice si uctili patrónku katedrály aj mesta

Košice 20. novembra 2017 (HSP/Foto:Janka Pavelová)

V Dóme sv. Alžbety v Košiciach sa v nedeľu  19. novembra  2017 o 10.30 začala odpustová slávnosť na slávnosť patrónky katedrály sv. Alžbety Durínskej Uhorskej, na ktorej sa okrem zaplnenej katedrály veriacimi zúčastnili kňazi a seminaristi spolu s dekanom košickej farnosti sv. Alžbety Mons. Františkom Šándorom. Počas slávnostnej svätej omše sprevádzal svojimi melódiami a piesňami  Zbor sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety. Hlavným celebrantom bol pomocný Košický biskup Mons. Marek Forgáč. ,,
Na snímke pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč

Napriek tomu, že svätá Alžbeta žila už veľmi dávno jej príklad je až prekvapujúco aktuálny. Mladučká zomrela, ako 24 ročná, ale koľko lásky bolo v jej živote to si niekedy nevieme ani sami predstaviť. Ja som to dal do súvislosti so 17. novembrom pretože spomienka na túto sväticu pripadá práve v tento deň a pre nás je to aj pamätný deň, kedy si pripomíname udalosti zmeny v spoločnosti. Určite veľa sa zmenilo k dobrému a sme radi a vďační Pánu Bohu, že máme dar slobody. Napriek tomu je potrebné povedať, že sa veci zmenili aj k zlému a jednou z tých vecí je, že je väčší individualizmus a ľudia sa viac uzatvárajú a menej komunikujú z druhými preto je práve tento príklad sv. Alžbety aktuálny. Je dôležité, aby sme sa aj my vedeli rozdávať pre druhých a to vo všetkých rovinách tak, ako to dokázala aj ona.“ dodal Košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.
Na snímke obetovanie
Ako štvorročnú ju zasnúbili
Sv. Alžbeta bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. a jeho manželky Gertrúdy, pochádzajúcej z Bavorska. Narodila sa v roku 1207. V Bratislave prežila prvé štyri roky života. Z politických dôvodov bola už ako štvorročná zasnúbená s durínskym grófom Ľudovítom IV., ktorý mal v čase zásnub osem rokov. Do štyroch rokov žila sv. Alžbeta na rodičovskom kráľovskom uhorskom dvore, odkiaľ bola v 1211 prevezená do sídla svojho snúbenca na hrad Wartburg v Durínsku. Po dovŕšení 14 rokov sa sv. Alžbeta zosobášila s Ľudovítom IV. Z toho manželstva pochádzajú tri deti – syn Herman, neskorší nástupca Ľudovíta IV.; Sofia, neskoršia brabantská kňažná a Gertrúda, ktorá sa stala rehoľníčkou a je dodnes uctievaná, ako blahoslavená. Sv. Alžbeta Uhorská Durínska si užívala síce kniežací majetok, no nie pre seba, ale pre chudobných a chorých, pretože jej život bol zreteľne poznačený ideálmi jej súčasníka sv. Františka z Assisi. Grófovým príbuzným sa počínanie sv. Alžbety nepáčilo. Po tom čo Ľudovít IV. v roku 1227 zahynul v južnom Taliansku počas križiackej výpravy, príbuzní jej manžela proti svätej Alžbete tvrdo zakročili. Odňali jej deti, odmietli uznať jej dedičské nároky po manželovi a vyhnali ju z Wartburgu.
Svätej Alžbety sa ujal jej posledný spovedník, kazateľ Konrád z Marburgu. Ten pre ňu vymohol časť majetku z jej dedičského podielu. Sv. Alžbeta sa ho vzdala v prospech nemocnice v Marburgu, kde až do svojej smrti v roku 1231 slúžila chorým. Konrád z Marburgu navrhol vymenovanie za svätú pápežovi. Štyri roky po jej smrti ju pápež Gregor IX. vyhlásil za svätú.
Pozdraviť patrónku mesta aj katedrály sv. Alžbetu Uhorskú Durínsku  prišlo približne 4000 veriacich.
Janka Pavelová

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)