Košice 27. apríla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Metropola východu dnes privíta vzácnu návštevu. Rehoľa svätého Augustína na Slovensku (augustiniáni) pozývajú na príchod relikvií svätej Rity z Cascie – patrónky v ťažkých a bezvýchodiskových situáciách. Relikvie privítajú v Kláštore sv. Augustína v Košiciach. Pre tých, ktorí nemajú možnosť osobne sa zúčastniť programu, bude z dnešnej svätej omše realizovaný live stream cez FB stránku augustiniánov.

Na snímke relikvie sv. Rity

PROGRAM PRÍCHODU RELIKVIÍ:
Piatok, 27. apríla 2018: kostol sv. Rity (Herlianska 52, Košice)
– Počas dňa príchod relikvií sv. Rity s delegáciou z mestečka Cascia, prijatie u košického arcibiskupa Mons. Bernarda Bobera
– 17:30 ruženec svätej Rity
– 18:00 svätá omša s odovzdaním relikvií a relikviára (celebruje emeritný košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč, koncelebruje arcibiskup diecézy Spoleto-Norcia, do ktorej patrí Cascia, Mons. Renato Boccardo) – svätú omšu bude možné sledovať cez live stream na FB augustiniánov
– 19:00 – 23:00 možnosť osobne uctiť si relikvie (podzemná kaplnka kostola)
Nedeľa, 29. Apríla 2018: kostol sv. Rity (Herlianska 52, Košice)
– 10:30 svätá omša  a zapálenie sviece pokoja – predsedá Mons. Renato Boccardo, arcibiskup Spoleto-Norcia (Taliansko)
– Po svätej omši možnosť uctiť si relikvie do 17:00
—————————————————————–
KTO JE SV. RITA?
Svätá Rita je talianska svätica, augustiniánska mníška, patrónka v beznádejných situáciách. Je to svätá s tŕňom na čele. Stigmu jedného z tŕňov Kristovej koruny nosila posledných 15 rokov života.
Odpustila tým, ktorí boli zodpovední za jej bolesti, prijala a s vierou prekonala bolesti a skúšky života, ale vrhla sa s láskou aj ku Kristovi a žiadala si mať účasť na bolestiach jeho umučenia.
Sv. Rita je svätou ruží, lebo láska a bolesť boli v jej živote nerozlučiteľné, ako je ruža vždy spojená s tŕňmi. „ Sv. Rita trpela a milovala: milovala Boha a milovala aj ľudí, trpela pre lásku k Bohu a trpela z ľudských dôvodov. Ruža lásky je teda čerstvá a šíri vôňu, keď je spojená s tŕňom bolesti.“ (sv. Ján Pavol II)
—————————————————————–
ČO SÚ RELIKVIE?
Relikvia je predmet, ktorý je spájaný so životom svätých. Relikvia môže prinášať Božiu milosť a sprostredkovať zázrak, slúži ako prostriedok na zveľaďovanie a obohatenie viery.
Relikvie sa delia na tri stupne. Závisia od ich súvislostí so svätcom.
Relikvie 1. stupňa sa rozdeľujú na dve kategórie: fyzické ostatky tela svätca a tie, ktoré sa spájajú s udalosťami zo života Pána Ježiša
Relikvie 2. stupňa sú kusy oblečenia a predmety, ktoré boli priamo používané alebo vytvorené svätcom.
Relikvie 3. stupňa sú zväčša posvätená predmety (napr. obrázok, krížik, ruženec a pod.), ktoré prišli do priameho kontaktu s relikviou prvého stupňa a to dotknutím o telo svätca.
—————————————————————–
AKÁ RELIKVIA SV. RITY PRÍDE DO KOŠÍC?
Ide o relikvie 1. stupňa – kostičky z ruky svätice, ktoré sú uložené v medenej ruži s výškou 50cm.
—————————————————————–
ŽIVOTOPIS SV. RITY
Svätá Rita sa narodila v roku 1381 a zomrela 22. mája 1457. Tieto dva dátumy nie sú isté, ale boli prijaté za oficiálne pápežom Levom XIII 24. marca 1900, keď ju vyhlásil za svätú. Rita, jediná dcéra Antónia Lottiho a Amati Ferriovej, sa narodila v Roccaporene (približne 5 km od Cascie) a bola pokrstená menom Margaréta v kostole Sv. Márie della Plebe v Cascii. V šestnástich rokoch sa vydala za Pavla di Ferdinando Mancini, mladíka dobre založeného, ale hnevlivej povahy. Mali spolu dvoch synov. Jednoduchým životom, bohatým na modlitbu a na čnosti, naplno venovaným rodine, pomohla manželovi k jeho obráteniu a k čestnému životu. Život manželky a matky bol otrasený vraždou manžela, zabitého pre rodové spory. Rita sa dokázala zachovať odvážne, podľa evanjelia, a ako Ježiš úplne odpustila všetkým tým, čo jej spôsobili takú bolesť. Synovia, naopak, ovplyvnení prostredím a rodinou, boli pohnutí k pomste. Matka, aby zabránila takej krutosti, žiadala od Pána radšej ich smrť, než aby sa poškvrnili krvou. Obaja zomreli pre chorobu v mladom veku. Rita, vdova a osamelá, upokojila duše a dokázala dosiahnuť uzmierenie pre obidve rodiny, v sile modlitby a lásky. Až potom mohla konečne uskutočniť dávnu túžbu a vstúpiť do augustiniánskeho kláštora sv. Márie Magdalény v Cascii, kde žila 40 rokov, slúžiac Bohu a blížnym s ušľachtilou radosťou a pozornosťou voči ich ťažkostiam. Posledných 15. rokov Rita nosila na čele stigmu jedného z tŕňov Kristovej koruny, dopĺňajúc na vlastnom tele to, čo chýba Kristovmu utrpeniu. Bola uctievaná ako svätá hneď po smrti, ako nám to potvrdzuje maľba na drevenej truhle, do ktorej bola uložená, a tiež „Kódex Miracolorum”, oba pochádzajúce z rokov 1457 – 62. Od 18. mája 1947 jej pozostatky odpočívajú v sanktuáriu v Cascii v krištáľovej urne. Bola noc 22. mája a už niekoľko hodín po smrti sa udiali početné zázraky a uzdravenia v meste. Rita bola uložená do skromnej truhly a kláštor Sv. Márie Magdalény sa hneď po pohrebných obradoch stal cieľom nepretržitého putovania veriacich. Počas rokov jej chýr svätosti stále rástol a Rita bola vyhlásená najprv za blahoslavenú v roku 1628 a potom za svätú v roku 1900. Dnes prichádzajú do Cascie veriaci z celého sveta, a „svätá v nemožných prípadoch“, je naďalej tešiteľkou, ktorá zmierňuje tie najbolestnejšie a skryté rany, je ochrankyňou, ktorá vyprosuje u Ježiša mimoriadne milosti.
—————————————————————–
KONSEKRÁCIA KOSTOLA SV. RITY V KOŠICIACH
Príchod relikvií svätej Rity je súčasťou príprav na slávnostnú konsekráciu kostola sv. Rity, ktorou sa metropola východu stane unikátnou – bude v nej prvý kostol zasvätený tejto svätici na Slovensku. Konsekrácia sa uskutoční 8. mája 2018 o 10.30 hod.
—————————————————————–
AKO SA DOSTANEM DO KOSTOLA SV. RITY, KDE BUDÚ RELIKVIE ULOŽENÉ?
Autom
Z diaľnice zo smeru Prešov
Z diaľnice zíďte zjazdom s označením Dargovských hrdinov, pokračujte v smere Michalovce cez celé sídlisko Dargovských hrdinov až po poslednú svetelnú križovatku s Herlianskou ulicou (hlavná cesta zo smeru Michalovce), tu odbočte doľava (obr. 1) a po cca 300 metroch odbočte prudko doprava (obr. 2 a 2a) do slepej ulice, na konci ktorej je kláštor sv. Augustína a kostol sv. Rity.
Z obchvatu zo smeru Maďarsko/Rožňava/letisko
Na diaľničnom obchvate Košíc sledujte značenie a držte sa v smere Michalovce/Miskolc/Prešov. V mieste, kde sa jazdné pruhy rozdeľujú na Prešov a Michalovce/Sečovce sa držte v pruhu Michalovce/Sečovce (obr.3). Pokračujte po Sečovskej ceste, cca po 3 km na svetelnej križovatke pokračujte rovno a za ňou cca po 300 metroch odbočte prudko doprava (obr. 2 a 2a) do slepej ulice, na konci ktorej je kláštor sv. Augustína a kostol sv. Rity.
Zo smeru Michalovce
Po vjazde do Košíc pokračujte cez dve svetelné križovatky rovno. Cca 100 metrov za druhou svetelnou križovatkou je na ľavej strane autobusová zastávka. Hneď za ňou odbočte doľava (obr. 4) do slepej ulice, na konci ktorej je kláštor sv. Augustína a kostol sv. Rity.
MHD
Z autobusovej/železničnej stanice
autobus číslo 17, smer Lingov, vystúpte na konečnej zastávke Lingov
alebo
pešo prejdite na zastávku Jakabov palác (cca 5 min. cez park smerom do centra mesta) a odtiaľ autobusom číslo 71 alebo 72 na konečnú zastávku Lingov.
Z autobusovej zastávky Lingov pokračujte peši smerom k svetelnej križovatke (obr. 5) na Herlianskej ulici (hlavná cesta zo smeru Michalovce), prejdite cez prechod na druhú stranu cesty a pokračujte cca 100 m. doprava (obr. 6). Hneď za autobusovou zastávkou, ktorá je pri ceste, odbočte mierne doľava (obr. 4), do slepej ulice na konci ktorej je kláštor sv. Augustína a kostol sv. Rity.
—————————————————————–
OFICIÁLNY PROGRAM DELEGÁCIE Z TALIANSKEJ CASCIE V KOŠICIACH
Košice (27.-29. apríl 2018)
Štvrtok 26. apríl 2018:
– Príchod delegácie z Cascie (Taliansko) o 21:00. Privítanie a recepcia v kláštore sv. Augustína  – ubytovanie delegátov.
Delegácia pozostáva z týchto osobností:
Dott. Mario De Carolis – Primátor mesta Cascia
Jeho Excelencia Renato Boccardo – Arcibiskup diecézy
Páter Bernardino Pinciaroli – Rektor baziliky sv. Rity
Monica Del Piano – referent pre sociálne služby
Piero Reali – referent pre turizmus
Dott. Luisa Di Curzio – poradca starostu
Aloisi Samuele – poradca starostu
Stefano Veschini – dokumentátor aktivít
Carlini    Francesco – osobný tajomník arcibiskupa
Piatok 27. apríla 2018:
– 9:30 prijatie delegácie u arcibiskupa – metropolitu košicej arcidiecézy Mons. Bernarda Bobera
– 11:00 prechádzka po Košiciach s turistickým sprievodcom
– 18:00 – Kostol sv. Rity – sv. omša s odovzdaním relikvie sv. Rity – predsedá Mons. Alojz Tkáč, emeritný arcibiskup Košíc
– 19:00-23:00 vystavenie relikvie – možnosť pre veriacich sa pomodliť v podzemnej kaplnke pri relikvii sv. Rity
Sobota 28. apríla 2018:
– 10:00 prijatie u primátora mesta Košice v priestoroch starej radnice na Hlavnej ul.
– 11:00 stretnutie v kláštore augustiniánov – predstavenie aktivít v kláštore a svedectvá účastníkov
Nedeľa 29. apríla 2018:
– 10:30 –  Kostol sv. Rity – sv. omša  – zapálenie sviece pokoja – predsedá Mons. Renato Boccardo
—————————————————————–
O REHOLI SV. AUGUSTÍNA NA SLOVENSKU
Komunita sa venuje pastorácii mládeže, vyučovaniu talianskeho jazyka, vyučovaniu sv. Písma a cirkevných otcov, organizuje púte, rôzne duchovné obnovy vo farnostiach, venuje sa duchovnému vedeniu. V neposlednom rade organizuje manželské večery a tzv. stretká pre rodiny, rozvedených a bezdetné páry.
Na Slovensku má jedinú stabilnú komunitu v Košiciach od roku 1995. Zakladateľom boli o. Pavol Benedik a o. Angelo Lemme. V súčasnosti má komunita šiestich stabilných členov. Najznámejším je P. Pavol Benedik, sakristián sv. Otca Františka vo Vatikáne. Predstaveným na Slovensku je P. Juraj Pigula.
Viac o augustiniánoch je možné nájsť na stránke www.aug.sk alebo na sociálnej sieti Facebook.
—————————————————————–
Zdroj: Augustiniáni na Slovensku
 

Príspevok Košice privítajú relikvie sv. Rity, svätá omša pôjde naživo na Facebooku zobrazený najskôr Hlavné správy.