Košice 16. marca 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-František Iván)
 
Krajský súd v Bratislave zrušil koncom februára neodkladné opatrenie, ktorým Okresný súd Bratislava I prikázal mestu Košice, aby sa zdržalo konania, ktoré by parkovacej spoločnosti EEI zabránilo alebo sťažilo prevádzkovanie verejných platených parkovísk a výber parkovného na území mesta do skončenia platnosti nájomnej zmluvy podpísanej na roky 2012 a 2022, respektíve do prípadného súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti

Na snímke primátor Košíc Jaroslav Polaček

Informoval o tom Miroslav Sambor z referátu pre styk s verejnosťou a médiami mesta Košice.
Ako uviedol, súd sa pri rozhodnutí o zrušení opatrenia stotožnil s námietkou mesta, že sa touto spornou otázkou nemal zaoberať okresný súd v Bratislave. Znamená to, že o návrhu EEI o nariadení neodkladného opatrenia musí rozhodovať príslušný okresný súd v Košiciach. „Pokiaľ by na Slovensku fungovalo všetko ako má a nezaznamenali by sme obštrukcie a prieťahy v konaní, o tomto predbežnom opatrení by bolo rozhodnuté už v decembri 2018, a nie až o tri mesiace neskôr,“ skonštatoval primátor mesta Jaroslav Polaček.
Podľa Polačeka ide o čiastkové víťazstvo v spore medzi mestom a EEI o správu nad parkovacím systémom na území mesta. Pozastavil sa nad tým, prečo tak dlho trvá doručenie tohto rozhodnutia. „Predpokladáme, že rozhodnutie krajského súdu nadobudne právoplatnosť v priebehu budúceho týždňa po jeho doručení obom stranám. Podľa našich informácií o zrušení predbežného opatrenia rozhodol Krajský súd v Bratislave 25. februára. O dva dni neskôr mal byť celý spis vrátený späť na Okresný súd Bratislava I. Odvtedy už ubehla dostatočne dlhý čas, aby prvostupňový súd oficiálne doručil mestu uvedené rozhodnutie krajského súdu.
Keďže sa tak nestalo, vyzvali sme bratislavský okresný súd, aby konal bez zbytočného odkladu,“ informoval primátor. Zrušením neodkladného opatrenia zaniká aj dôvod na exekučné konanie voči mestu Košice, ktoré iniciovala začiatkom roka spoločnosť EEI. Firma chcela exekúciou dosiahnuť, aby sa prevádzka parkovacieho systému v Košiciach vrátila naspäť do jej rúk. „Oficiálne potvrdenie tejto skutočnosti očakávame v priebehu blízkej budúcnosti, pôjde maximálne o týždne,“ uviedol Polaček.
Mesto na základe všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta prevzalo od 1. januára parkovací systém v Košiciach aj napriek nesúhlasu spoločnosti EEI ako prevádzkovateľa parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Obe strany sa obrátili na súd, spoločné rokovania naďalej pokračujú. Jednou z otázok na týchto rokovaniach je aj možnosť, že mesto prevezme kompletnú parkovaciu infraštruktúru vrátane parkovacích automatov a závorových parkovísk. „Ak EEI preukáže, že zhodnotili mestský majetok, vieme si predstaviť dohodu o finančnom vyrovnaní za tieto investície. O konečnej podobe dohody však bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo. V žiadnom prípade však nevidím dôvod na to, aby sme mali platiť niekomu za ušlý zisk,“ zdôraznil Polaček.
Mesto naďalej trvá na tom, že samotná nájomná zmluva uzatvorená v roku 2012 s EEI je neplatná. Zrušením neodkladného opatrenia sa zároveň odstránili pochybnosti o tom, či mesto vôbec môže v súčasnosti prevádzkovať parkovací systém. „Schválené všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o tom, že jediným prevádzkovateľom parkovacích miest od začiatku tohto roka je mesto Košice je platné a účinné a nikto voči nemu nevzniesol žiadne právne námietky. Samotný cestný zákon umožňuje obciam v rámci VZN určiť spôsob prevádzky parkovacích miest a mesto Košice túto kompetenciu aplikovalo,“ dodal Polaček.
 
Príspevok Košice čakajú na doručenie rozhodnutia o zrušení neodkladného opatrenia voči EEI zobrazený najskôr Hlavné správy.