Naša verejnoprávna televízia uviedla koprodukčný film Teória tigra. Kdesi som sa dočítal, že ide o „film Česko/Slovensko 2016“, no na príslušnej stránke wikipedie stojí toto: „Teorie tygra (2016) je český film, celovečerní debut režiséra Radka Bajgara, který také napsal scénář. Pojednává o stárnoucím veterináři, který se pokusí vymanit z vlivu své ženy tím, že finguje duševní poruchu a je přijat do ústavu. Hlavní roli hraje Jiří Bartoška, pro něhož jde o návrat před kameru po prodělané nemoci. V dalších rolích hrají Tatiana Vilhelmová, Jiří Havelka, Pavla Beretová, Jakub Kohák, Iva Janžurová, Arnošt Goldflam, Lucia Siposová, Milan Lasica, Klára Melíšková. Roli manželky hlavního hrdiny hraje Eliška Balzerová“.
Celý film je v češtine, dej je lokalizovaný do južných Čiech. Pokiaľ sa nemýlim, slovenčina v ňom zaznela len jeden či dvakrát z úst okrajovej postavičky, slovensky hovoriacej fotografky. Tento film je naozaj český všetkým, akurát že naň prispeli aj Slováci.
V súvislosti s financovaním tohto filmu sa producent Petr Erben vyjadril takto: „Peníze jsou důležité pro výrobu každého filmu. Bez České televize, RWE, Slovenské televize, Fondu pro podporu kinematografie a dalších partnerů bychom Teorii Tygra nikdy nenatočili. Děkujeme!“ Zaujímalo ma, akou sumou prispela naša televízia na výrobu filmu a dopátral som sa, že z celkových nákladov na film približne 799 000 eur, bol príspevok RTVS 60 000 eur, teda asi 7,5 percenta. Takže česká komédia o starnúcom veterinárovi by možno vznikla aj bez slovenského príspevku, a na obsahu filmu by sa to nijako neprejavilo.
Aj keď tento film vtipne „česky“ rieši všeľudské problémy, mám pocit, že slovenská verejnoprávna rádio-televízia by mala viacej prihliadať na to, čo sa o nej píše v príslušnom zákone, čo je jej poslaním. Že je „verejnoprávnou, národnou, informačnou, kultúrnou a vzdelávacou“ inštitúciou. Žeby teda mala podporovať programy, vrátane tvorby filmov, ale aj dokumentov, či reportáži a vôbec všetkých druhov televíznych programov, ktoré by sa týkali predovšetkým Slovenska. Jeho histórie, osobností i udalostí, jeho príbehov, radosti i starosti podobne, ako to úspešne robí Česká televízia vo vzťahu k českej histórii a prítomnosti.
Kto iný to urobí pre Slovensko, ak nie jeho verejnoprávna RTVS?

Marián Tkáč, predseda MS
23. septembra 2017.