Bratislava 15. mája 2018 (TASR/HSP/Foto: TASR- Branislav Račko)
 
Mimovládne organizácie Fórum kresťanských inštitúcií (FKI), Slovenská spoločnosť pre rodinu a CitizenGO chcú dostať rodiny do centra pozornosti celej spoločnosti. Iniciovali preto aj vyhlásenie ku Dňu rodiny 2018, ktoré bude zaslané najvyšším štátnym predstaviteľom SR. TASR o tom informoval predseda FKI Tomáš Kuzár

Ilustračné foto

V súčasnosti podľa mimovládnych organizácií už začíname pociťovať prvý závan “demografickej zimy”. “Ak nedôjde v krátkom období k zásadnej zmene, Slovensko bude stále viac starnúť a vymierať. Oceňujeme preto, že SR spolu s krajinami Vyšehradskej štvorky deklarovala, že podporuje posilňovanie rodín, pretože rodina je kľúčom k riešeniu demografických problémov,” uviedli organizácie. Posilniť rodinu podľa nich znamená dať jej v duchu subsidiarity čo najväčšiu autonómiu a odstraňovať zbytočné prekážky, ktoré jej bránia zariadiť si slobodne vlastné záležitosti. Ako tvrdia, bez rodiny nie je možné udržanie a trvalý rozvoj ľudskej spoločnosti.
Vo vyhlásení preto navrhujú aj prvé kroky k zlepšeniu rodinnej politiky na Slovensku. Žiadajú napríklad zaviesť povinnosť pre predkladateľov zákonov, aby do svojich návrhov začlenili aj doložku, ktorá bude obsahovať kvalifikovaný odhad ich dopadov na rodinu. Taktiež chcú pravidelné monitorovanie a vyhodnocovanie ekonomických nákladov na dieťa a podľa výsledkov následné úpravy výšky podpory rodín s deťmi zo strany štátu. “Žiadame, aby rodiny podľa počtu detí platili výrazne nižšie dane, predovšetkým aby boli náklady na ich výchovu zásadne zohľadnené v daňových a odvodových povinnostiach rodičov,” píše sa vo vyhlásení.
Požadujú tiež, aby sa rodičovský príspevok zvýšil aspoň na úroveň čistej minimálne mzdy a aby bola zabezpečená reálna podpora rôznych foriem skrátených úväzkov. Rodinná politika sa podľa iniciátorov a podporovateľov vyhlásenia dá zlepšiť aj znížením daňovo-odvodového zaťaženie pre zamestnávateľov či vo vytváraní takých podmienok, ktoré sprístupnia dôstojné a dostupné bývanie mladým rodinám.
 
Príspevok Konzervatívne mimovládne organizácie chcú dostať rodiny do centra pozornosti zobrazený najskôr Hlavné správy.