Bratislava 12. septembera 2018 (HSP/Foto:TASR-Marko Erd)
 
Činnosť a výsledky poľnohospodárstva sú čoraz viac ohrozené klimatickými vplyvmi a z ekonomického aspektu volatilitou cien vstupov a produkcie na európskych a svetových trhoch. V súčasnosti sa miera rizika zvyšuje, čo si vyžaduje tvorbu nástrojov na jeho riešenie. Práve hľadaním riešení sa bude zaoberať odborná konferencia, ktorú organizuje Národná poľnohospodárske a potravinárske centrum.

Ilustračné foto

„Riadenie rizika je neoddeliteľnou súčasťou dosiahnutia hospodárskeho úspechu v agropotravinárstve, preto je dôležité venovať otázkam rizikovosti viac pozornosti a správne definovať zdroj rizika a mieru jeho eliminácie vo výrobných činnostiach aropotravinárskeho sektora. Riadenie rizika vyžaduje optimálnu kombináciu využitia najnovších poznatkov výskumu, inovačné riešenia a manažérske opatrenia s využitím dostupných finančných i nefinančných nástrojov,“ uviedol Štefan Adam, riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra (NPPC-VÚEPP).
Podľa Štefana Adama je téma hodnotenia a riadenia rizík v poľnohospodárstve dôležitá najmä pre významné škody na poľnohospodárskych plodinách, ku ktorým dochádza najmä  v dôsledku sucha a tiež škodám na ovocných kultúrach, ktoré ničia jarné mrazy. „Riadenie rizík je pre odvetvie poľnohospodárstva dôležité jednak na mikroúrovni (poľnohospodársky podnik, farma), ale aj na makroúrovni (národnej úrovni). Pre poľnohospodárov je to zásadná otázka, pretože okrem bankrotu, ktorý je konečným dôsledkom katastrofických udalostí, variabilita príjmov a riziká straty príjmov vedú každoročne k neoptimálnym rozhodnutiam o výrobe a na druhej strane k neoptimálnym investičným rozhodnutiam. Výsledkom je zníženie konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom krátkodobej straty produktivity a dlhodobej straty inovácií. Na makroúrovni chyby v kolektívnom riadení rizík majú nepriaznivé účinky na tvorbu hodnôt v poľnohospodárskom sektore,“ vysvetľuje Štefan Adam.
Riadenie rizík je jednou z kľúčových tém súčasnej aj budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Výsledky konferencie budú podkladom pre tvorcov poľnohospodárskych politík, širšiu odbornú verejnosť a prispejú k spoločnej diskusii pre prípravu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Na konferencii vystúpia uznávaní európski a svetoví odborníci zaoberajúci sa otázkami riešenia rizikovosti agropotravinárstva, ktorí budú prezentovať rôzne prístupy k riadeniu rizík v agrosektore. Organizátori počítajú aj s účasťou eurokomisára pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phila Hogana.
Termín konferencie je 17.-18. októbra 2018 v bratislavskom hoteli Doubletree by Hilton. Uzávierka prihlášok je už tento týždeň, do 15. septembra 2018. Konferencia „Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore“ sa uskutočňuje pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriely Matečnej. Konferencia je podporená z Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy. Rokovací jazyk konferencie: anglický jazyk a slovenský jazyk. Tlmočenie bude zabezpečené. Viac informácií nájdete tu: http://www.vuepp.sk/konferencia
Redakciu informoval Michal Feik, štátny radca, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 
Príspevok Konferencia: Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore zobrazený najskôr Hlavné správy.