Bratislava 26. apríla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vypísala výberové konanie na miesto ekonóma. Miesto výkonu práce je Sekretariát KBS v Bratislave (Kapitulská 11). Termín nástupu – 1. júna 2018. Ide o plný pracovný úväzok. “V prípade záujmu o túto pozíciu žiadame uchádzačov o zaslanie profesijného životopisu v slovenskom jazyku elektronicky, na emailovú adresu tajomnik@kbs.sk. Vopred ďakujeme za zaslanie životopisov, na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania – máj 2018,” avizuje na webe KBS. Kontaktnou osobou je Anton Ziolkovský, výkonný sekretár KBS.

Ilustračné foto

Hlavnou náplňou práce bude najmä kontrola účtovných operácii, dodávateľských a odberateľských faktúr, záväzkov a pohľadávok, termínov uzávierok a vyúčtovania projektov, vecnej náplne projektov; ďalej – vedenie evidencie dlhodobého majetku, fyzických a dokladových inventúr majetku, finančné plánovanie, príprava a spracovanie rozpočtu KBS a ročnej účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke, daňové priznanie), príprava ekonomických analýz, príprava materiálov pre generálneho (výkonného) sekretára KBS, Ekonomickú radu KBS a Plenárne zasadanie KBS, spracovanie štatistických výkazov, spolupráca s Ministerstvom kultúry SR, styk s finančnými inštitúciami a daňovým úradom, príprava a vedenie projektovej dokumentácie, evidencia a zúčtovanie projektov, príprava návrhov zmlúv a komunikácia s organizáciami zriadenými alebo v spoluvlastníctve KBS, pripomienkovanie ich rozpočtov, analýza ich hospodárenie na štvrťročnej báze.
Informácie o výberovom konaní je možné nájsť TU.
 

Príspevok Konferencia biskupov Slovenská vypísala výberové konanie na ekonóma zobrazený najskôr Hlavné správy.