Bratislava 14. marca 2018 (HSP/Foto:TASR-Štefan Puškáš)

Destabilizácia slovenskej politickej scény, ktorá sa zrodila po parlamentných voľbách v roku 2016 je dokonaná. Koaličný partner, strana Most – Híd, prijala rozhodnutie, ktoré bude smerovať k strate parlamentnej väčšiny vládnej koalície. Toto rozhodnutie zároveň dáva šancu na ústavné riešenie politickej krízy na Slovensku, ktorého vyvrcholením by mali byť predčasné parlamentné voľby.

Na snímke Jozef Hrdlička

Komunistická strana Slovenska mala, a aj dnes má principiálne výhrady voči politike súčasnej vládnej koalície. KSS viackrát upozorňovala na absenciu zásadovej a koncepčnej ľavicovej politiky u strany Smer – SD, ako aj na jej dvojtvarú zahraničnú politiku. Napriek tomu je toho názoru, že politická kríza na Slovensku bola, a stále je, ovplyvňovaná a koordinovaná záujmami, ktorých spoločným menovateľom sú záujmy zahraničných oligarchických skupín. Cieľom politickej destabilizácie krajiny, ktorej nástrojom sú bezhodnotové strany súčasnej opozície, prezident republiky, viaceré mimovládne organizácie, ako aj mienkotvorné média, bolo a stále je, pokúsiť sa o taký obrat slovenskej politiky, ktorého výsledkom by bola servilná politika voči požiadavkám Európskej
únie, ako aj transatlantických štruktúr. Pokus o politický prevrat je podľa KSS výstižné pomenovanie pre stav, v ktorom sa spoločnosť nachádza.
Komunistická strana Slovenska zároveň konštatuje, že podozrenia či obvinenia z korupcie a viacerých mafiánskych praktík v politike nie sú záležitosťou novou. Svoje korene majú v samotnej podstate spoločenského systému, ktorý splodil november 1989 a ich nositeľom sú všetky doterajšie vlády a je jedno či boli pravicové alebo sociálnodemokratické. November 1989 priniesol rozkradnutie obrovského majetku štátu, totálne ochromenie aktívnej úlohy štátu v ekonomike, ako aj parazitizmus politických špičiek na zúbožených verejných zdrojoch. Rozhodujúcimi v ekonomike sa stali skupiny oligarchov, ktoré zrástli s politikou a konajú v rozpore so záujmami bežných ľudí. KSS je toho názoru, že všetky korupčné kauzy je potrebné prešetriť a ich aktérov súdiť.
Komunistická strana Slovenska zastáva názor, aby súčasná vládna koalícia priviedla Slovensko k predčasným parlamentným voľbám, ktoré by sa mali uskutočniť výhradne na základe rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky. Do času konania predčasných parlamentných volieb odmietame úradnícku vládu, na ktorej by sa odrážali mechanizmy prezidentského rozhodovania.
Predčasné parlamentné voľby, ako dôsledok možného rozpadu súčasnej vládnej koalície, realizované na základe ústavných princípov, sú jediným správnym riešením politickej krízy, do ktorej priviedli Slovensko. Predčasné parlamentné voľby vníma KSS ako príležitosť na mobilizáciu všetkých vlasteneckých a ľavicových síl do boja proti neoliberálnej a zapredaneckej politike, proti korupcii a oligarchom, do boja za záujmy Slovenska, a jeho občanov.
V Bratislave 13. 3. 2018