Bratislava 2. októbra 2019 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

Kompetencie rady školy by sa mohli rozšíriť, zabezpečiť by sa malo aj včasné a riadne informovanie verejnosti o termíne a obsahu jej zasadnutí. Navrhuje to nezaradený poslanec Oto Žarnay v novele zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorú predložil na októbrovú schôdzu Národnej rady (NR) SR

Na snímke Oto Žarnay

“Prax ukazuje, že práve presadzovanie individuálnych záujmov, či už osobných alebo zriaďovateľa prostredníctvom volených členov rady školy, spôsobuje jej zníženú funkčnosť alebo aj deformáciu celého jej poslania a tá sa stáva len formálnou ustanovizňou,” tvrdí predkladateľ.

Cieľom návrhu je podľa jeho slov rozšírenie možnosti ministerstva školstva rozhodnúť o odvolaní riaditeľa školy, ak zriaďovateľ nekoná v zákonnej lehote. Navrhuje tiež prehĺbenie kompetencií rady školy, zabezpečiť chce aj včasnú a riadnu informovanosť verejnosti o termíne a obsahu zasadnutí rady školy.

Návrhom chce docieliť aj riadnu aplikáciu zásady verejnosti na zasadnutiach rady bez obmedzenia samotnou radou. Okrem iného chce novelou aj eliminovať konflikt záujmov volených členov rady školy a zvýšiť ochranu osobnosti jej člena počas výkonu mandátu i po jeho skončení. Zároveň navrhuje rozšírenie možnosti odvolania člena rady školy.

Žarnay parlamentu predložil aj novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Zvýšiť chce dôveryhodnosť a kvalitu hodnotenia práce riaditeľa školy alebo školského zariadenia prostredníctvom spätnej väzby zamestnancov. Tá by sa mala realizovať prostredníctvom rady školy.

Rovnako navrhuje upraviť práva pri riešení sociálno-patologických prejavov v správaní sa na pracovisku. Na základe písomného podnetu by takéto situácie mohol riešiť priamo zriaďovateľ.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj