Bratislava 2. februára 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)
 
Komora verejného obstarávania by mala zvýšiť odbornosť a vyvodzovanie zodpovednosti za prerozdeľovanie verejných zdrojov. Tento legislatívny zámer Zákona o Komore verejného obstarávania navrhuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) má za to, že navrhovaná filozofia pri zapracovaní do zákona v navrhnutom rozsahu môže zvýšiť nielen profesionalizáciu, ale prispeje aj k zvýšenej kvalite procesov verejného obstarávania a zodpovednosti odborníkov na verejné obstarávanie za realizáciu jeho procesov

Ilustračné foto

Pri precizovaní legislatívnych pravidiel na zriadenie Komory verejného obstarávania, chcú ÚVO a ZMOS spolupracovať. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia ÚVO a ZMOS, ktoré agentúru SITA poslala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková.
Ako ďalej uvádza vo vyhlásení, Komora verejného obstarávania má zaistiť, aby s verejnými peniazmi narábali kvalifikovaní odborníci, ktorí dokážu naplánovať verejné súťaže tak, aby neboli chybné, aby neporušovali zákon o verejnom obstarávaní, aby súťažné podklady boli profesionálne pripravené. To sa v praxi ukáže tak, že ich nebude potrebné opakovane prerábať, a teda že sa nebude predlžovať proces obstarania, že sa umožní široká hospodárska súťaž, ako aj to, že sa vo verejnej súťaži zakomponujú aspekty sociálneho a zeleného obstarávania. ÚVO daný legislatívny zámer prekonzultoval s Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a v spolupráci s ňou bude celú agendu pripravovať.
V spoločnom vyhlásení ÚVO a ZMOS uvádzajú, že zriadenie Komory verejného obstarávania, ktorá má byť profesnou organizáciou, je ambiciózny projekt tak na podmienky Slovenskej republiky, ako aj ďalších členských štátov Európskej únie, aj OECD. Sú však presvedčení o tom, že zo zavedenia tohto inštitútu do legislatívy Slovenskej republiky môže profitovať celá naša spoločnosť. Odbornosť pri manažovaní procesov verejných nákupov, ktorú ma zaistiť zriadenie komory, bude mať podľa nich pozitívny vplyv na rozvoj zdravého podnikateľského prostredia, zvyšovanie zamestnanosti a znižovanie regionálnych rozdielov, či na plnenie strategických cieľov sektorových politík, ako je podpora inovácií, sociálna inklúzia alebo environmentálna udržateľnosť. Nemerateľným prínosom zavedenia tohto inštitútu bude posilňovanie dôvery občanov vo vymožiteľnosť práva, v proces nakladania s verejnými zdrojmi, v štátnu moc.
Úrad pre verejné obstarávanie pokračuje v reforme verejného obstarávania, ktorej cieľom je zaviesť zmeny v oblasti nakladania s verejnými zdrojmi v prospech verejného záujmu. Po tom, čo zjednodušenie, zrýchlenie a zefektívneniu procesu verejného obstarávania umožňuje novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je platná od 1. januára, úrad ponúka spomenuté legislatívne riešenie na ďalšie skvalitňovanie postupov v tomto prostredí.
 
Príspevok Komorou verejného obstarávania chcú zvýšiť vyvodzovanie zodpovednosti za prerozdeľovanie verejných zdrojov zobrazený najskôr Hlavné správy.