Komerčné televízie dostali od licenčnej rady ďalšie pokuty

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) rozhodla na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí o troch finančných sankciách pre vysielateľov. Jednu pokutu má zaplatiť Markíza, dve sa týkajú televízie Joj.

Najvyššiu sankciu 5-tisíc adresoval regulátor Markíze, ktorá vlani 2. júla vysielala večer po 20:30 film Zamenení, označení ako prístupný pre divákov nad 15 rokov. Podľa licenčnej rady tým televízia nedodržala pravidlá ochrany maloletých, film na základe jeho obsahu mal byť označený osemnástkou v krúžku, a teda vysielať sa po 22. hodine. 

Televízia Joj má uhradiť sumu 3 319 eur v súvislosti s odvysielaním upútavky na reality šou Návštevníci vlani v septembri. Podľa posúdenia RVR nespĺňala zákonné požiadavky, ktoré definujú čestnosť a slušnosť reklamy.

Ďalších 2-tisíc eur má Joj zaplatiť za porušenie paragrafu o podmienkach umiestňovania produktov do programov, ku ktorému došlo 13. septembra minulého roka v relácii Šport. Ako uvádza regulátor, televízia zreteľne neinformovala verejnosť o existencii product placementu označením na začiatku a na konci programu.

Voči Mac TV, ktorej patria licencie na vysielanie staníc Joj Group, otvorila licenčná rada ďalšie tri správne konania – v rámci nich bude skúmať možné prekročenie 12-minútového limitu reklám v jednej hodine, označenie vekovej prístupnosti v programe Aféry a opäť aj umiestňovanie produktov respektíve označenie sponzora programu v prípade šou Česko Slovensko má talent.

Nové správe konania sa týkajú aj Ring TV, ktorá reláciu Sexi show vysielala aj ráno po 6. hodine, hoci je určená výhradne dospelým divákom. Rada preverí aj oddeľovanie reklamy od iných programom vo vysielaní Rádia Vlna.

ZDROJ >>

Čo si o tom myslíte? Komentujte :)

Laser Game