Moskva 31. marca 2018 (HSP/Foto: Screenshot YouTube)
 
Prinášame výňatok z tlačovej konferencie oficiálnej predstaviteľky ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie Márie Zacharovovej zo dňa 29.3.2018 v súvislosti s kauzou Skripaľ

Na snímke Maria Zacharova

Všimli sme si veľké množstvo materiálov v ruských a českých médiách, v ktorých sa okrem iného diskutuje otázka vyslania našich diplomatov z Českej republiky. Dôvodom je vyhlásenie ruského ministerstva zahraničných vecí, že Česká republika bola pomenovaná medzi štátmi, ktoré by mohli vyrobiť chemickú otravnú látku “Novičok”. Na túto tému bolo množstvo narážok a oficiálnych vyhlásení.
S ohľadom na veľký záujem o túto tému a osobitne o kauzu „Skripal“, by som chcela ešte raz pripomenúť, že v memorande s objasnením reálnej situácie v takzvanej kauze “Skripaľ” publikovanom 21. marca na oficiálnych stránkach ruského ministerstva zahraničia, sa hovorí: “Sú potrebné vysvetlenia, prečo je”v prípade Skripaľ” úplne neopodstatnene obvinené práve Rusko, zatiaľ čo vývoj látky pod kódovým označením „Novičok“ “bol v rovnakom čase vykonávaný vo Veľkej Británii, USA , Švédsku a Českej republike. Výsledky dosiahnuté týmito krajinami v súvislosti s vytvorením nových toxických látok tohto typu sa odrážajú vo viac ako 200 otvorených zdrojoch krajín NATO. “Toto je naša oficiálna pozícia. Začali sa vyvodzovať závery o obvineniach. Neboli žiadne obvinenia, ako to bolo povedané v tejto miestnosti. Boli to fakty. Začali sme sa dostávať otázky, a to aj prostredníctvom médií, o materiáloch v otvorených zdrojoch. Poďme sa pozrieť, o čom konkrétne hovoríme.
Nie je tajomstvom ani nijakým objavom, je to absolútne základná informácia pre tých, ktorí poznajú históriu Varšavskej zmluvy (VZ). Po dlhú dobu malo Československo, a teraz aj Česká republika naďalej disponuje, vysoko rozvinutým chemickým priemyslom. Vedecký potenciál v tejto oblasti bol žiadaný aj v dobe, kedy bolo Československo členom VZ. V tom čase v rámci tejto organizácie mala Praha osobitnú zodpovednosť v oblasti chemickej ochrany vo východnom bloku.

Vo všetkých médiách (tieto materiály môžete nájsť) sú publikácie na túto tému, v ktorom sa hovorí, že potom, čo bola rozpustenáVZ, český vedecký potenciál v tejto oblasti bol úplne využitý jej novými západnými partnermi, a nakoniec, v istom zmysle, bol zdedený štruktúrami NATO. Jednotka chemickej ochrany českej armády bola niekoľkokrát účastníkom špeciálnych misií na Blízkom východe. Konkrétne českí vojaci navštívili Irak a odstraňovali následky použitia zbraní hromadného ničenia v Kuvajte. Toto sú úplne otvorené informácie.
Publikácie médií o činnosti vedeckých centier Českej republiky, ktoré vykonávajú výskumné programy v oblasti chemických bojových látok, umožňujú odborníkom dospieť k záveru, že dôležité miesto v týchto štúdiách zaujímajú nervovo-paralytické látky, podľa západnej klasifikácie nazývanej “Novičok”.
V čele týchto prác sú Oddelenie toxikológie a vojenskej farmakológie, Fakulta vojenského zdravotníctva Univerzity obrany Českej republiky, Ústav ochrany proti zbraniam hromadného ničenia na tej istej univerzite a Sekcia ochranypred zbraňami hromadného ničenia Vojenského výskumného ústavu. S týmito štruktúrami úzko spolupracuje 31. pluk radiačnej, chemickej a biologickej ochrany Armády Českej republiky, do ktorého náplne práce patria aj úlohy poskytovania potrebných údajov o použitých chemických bojových látkach získaných počas misií českej armády na Blízkom východe. Opakujem znova, sú to materiály, ktoré sú voľne dostupné na internete. Existuje oficiálna reakcia na konkrétne fakty, na ktoré sa môžete obrátiť na českú stranu.
Najväčšie vedecké projekty v oblasti bojových chemických látok sú vykonávané vyššie spomenutým oddelením toxikológie, ktorý má k dispozícii unikátne vedecké zariadenie vlastnej konštrukcie, určené výhradne pre štúdium účinkov použitia chemických bojových látok s nervovo paralytickými účinkami. Laboratórny komplex zahŕňa špičkové zariadenie na štúdium porúch činnosti nervového systému a organických tkanív ako dôsledok toxikologického poškodenia živých vecí jedovatými látkami.
Samostatnou oblasťou výskumu českých toxikológov je vývoj antidotov, ako aj tzv. “väzbových látok” a enzýmov pre absorpciu zložiek jedovatých látok nervovo-paralytického pôsobenia ešte pred zničením  životne dôležitých orgánov človeka.
Výskumné práce vykonáva česká strana v úzkej spolupráci so špecializovanými štruktúrami krajín NATO. Na základe výsledkov týchto štúdií boli českým vedcom v posledných rokoch trikrát pridelené granty z vedeckého výboru NATO. Na práci českých vedeckých centier bola zaznamenaná účasť amerických vojenských špecialistov.
Za zmienku stojí aj skutočnosť, že na území Českej republiky funguje NATO centrum ochrany pred zbraňami hromadného ničenia v meste Vyškov (južná Morava). Toto centrum má postavenie hlavnej výskumnej štruktúry aliancie v tejto oblasti. Centrum bolo otvorené 22. novembra 2007 na základoch Českého ústavu pre obranu pred zbraňami hromadného ničenia Univerzity obrany, na ktorého území sa táto štruktúra nachádza. “Jadrom” centra v počiatočnom období svojej činnosti podľa správy v médiách, sa stalo 63 expertov z 8 krajín Severoatlantickej aliancie –  Veľká Británia, Nemecko, Grécko, Taliansko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Česká republika. V tomto roku by sa k projektom centra mali pripojiť kanadskí vojenskí odborníci, ktorí už s Českou republikou realizujú niekoľko spoločných programov. Úplne nejasným však ostáva otázka zodpovednosti centra českej strane, pokiaľ ide o ich vlastný vývoj, ako aj v súvislosti s   jeho dostupnými materiálmi, vrátane potenciálnych/nezahrnutých(?) bojových chemických látok.
Táto “internacionála” v oblasti vývoja Vám nič nehovorí, keď nám rozprávajú o solidarite? To je práve to, na čom je tá solidarita, okrem iného, založená.
23. marca český „Vojensko-vedecký medicínsky časopis“ (radi čítame noviny) s odvolaním sa na rad západných zdrojov, vrátane vedeckých publikácií, publikoval článok, ktorý obsahuje podrobnejšie informácie o bojovej otravnej látke s nervovo-paralytickým účinkom klasifikovaným v západných krajinách s názvom “Novičok”. Podľa informácií uvedených v článku, skupina analógov “Novička” obsahuje viac ako sto štrukturálnych variantov. Je evidentné, že otvorené vlastníctvo konkrétnej informácie o charakteristikách bojových otravných látok triedy „Novičok“, možných technológiách ich výroby, symptómov i následkov ich použitia českými chemikmi je dôkazom o širokej dostupnosti týchto informácií. Toto spochybňuje tvrdenia britskej strany o tom, že len Rusko ovláda príslušné technologické poznatky a postupy.
V ten istý deň v ďalšom českom vydaní Lidové noviny vyšiel materiál, v ktorom s odkazom na českých vedcov (samozrejme za podmienky anonymity) bol vyjadrený predpoklad, že výskumné strediská Českej republiky v režime najprísnejšejtajnosti mohli vyvíjať otravné látky typu „Novičok“. Zároveň však zdroj uvádza výhradu, že takéto práce mali byť zamerané na vytvorenie účinných metód ochrany proti škodlivým látkam. A vari môžu existovať iné ciele ako ochrana?
Takže, v skutočnosti nikto Prahu neobviňoval ani neobviňuje v ničom. Žiadne obvinenia, na rozdiel od britských kolegov, nikdy nevyhlasujeme, najmä takým spôsobom. Hovoríme len, že to nie je žiadna propaganda, nie ruské médiá, ani sociálne médiá, ale české publikácie sú tie, ktoré začali pracovať už dávno. V mediálnom priestore existuje veľký počet materiálov, ktoré potvrdzujú vysoký vedecký potenciál Českej republiky v oblasti chemického výskumu a vývoja, a to je potrebné vziať do úvahy.
 
Príspevok Komentár k vedeckému potenciálu Českej republiky v oblasti výskumu a vývoja v súvislosti s vyslaním ruských diplomatov z Čiech zobrazený najskôr Hlavné správy.